Å øke materialgjenvinningen av byggeavfall er viktig for alle i byggebransjen.

Hvordan sorterer du byggavfall?

NHP-nettverket håper at du og andre fagfolk vil svare og inviterer deg til en enkel spørreundersøkelse.

Hvordan avfallet fra byggeplasser sorteres i Norge vet vi ikke nok om. Og særlig intressant er det å avdekke hva som skal til for å øke ombruk og materialgjenvinning av byggeavfall.

Si din mening innen 24. mars

Derfor har NHP-nettverket (nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall) satt igang en utredning og en spørreundersøkelse i bransjen.

Utredningen er et skritt på veien mot å oppnå EU-kravet om 70 % ombruk og materialgjenvinning av byggeavfall innen 2020. Utredningen gjøres av Hjellnes Consult og spørreundersøkelsen avsluttes 24. mars.

Undersøkelsen om materialgjenvinning svarer du på her.

Det nytter som bare det

NHP-nettverket har gjennom mange år vært pådriver for mer miljøbevissthet både i byggenæringen og i komplementære miljøer. Avfallsminimering, best mulig ressursutnyttelse og forsvarlig håndtering av byggavfallet, er fortsatt målsettingene når nettverket nå er inne i en ny treårs arbeidsperiode som avsluttes i 2016 (NHP3).

Miljøgifter og farlig avfall, kunnskap og informasjon og fokus på bedre sortering og mindre andel blandet avfall for ytterligere å øke gjenvinningsgraden er noen av områdene det vil bli arbeidet med.

For ti år siden sendte den norske byggenæringen over 80 % av byggavfallet på deponi. Men etter at bransjen sammen viste handlekraft og gjennomføringsevne blir avfallet nå gjenvunnet i svært stor grad og andelen til deponi er nede i 7 %.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *