Avfallsbegrensning tema på konferanse

Hva som kan gjøres for å forebygge avfall fra byggeplasser, er ett av emnene som kommer opp på Byggavfallskonferansen i Oslo tirsdag og onsdag i neste uke.

Det er ekstra aktuelt i år siden EUs nye avfallsdirektiv trådte i kraft ved årsskiftet. Direktivet stiller krav om 70 prosent materialgjenvinning, og vil også få virkning her i landet. Bygg og anlegg er kommet langt med å kildesortere, mens det ennå er et stykke å gå før kravene i det nye direktivet er innfridd.

 

Den nye klima- og miljøministeren, Sveinung Rotevatn (V), åpner konferansen som ett av sine første offisielle oppdrag.

Prosjektere mindre avfall

Tre foredrag tar for seg avfallsforebygging. Det ene handler om å prosjektere for avfallsreduksjon, det andre om hvordan vi kan begrense restavfallet og det tredje om avfallsfrie byggeplasser og produksjon.

Hva hindrer ombruk

Gjennom andre foredrag får Byggavfallskonferansen belyst hva som ligger i veien for å bruke materialer om igjen. Det handler om hindringer i regelverket, slik arkitekten ser det, og rammebetingelsene for ombruk.

Gjenvinner 40 000 tonn gips

Materialgjenvinningen er også kommet et godt stykke på vei. Det gir fire foredragsholdere eksempler på. Det nye gjenvinningsanlegget for gips i Holmestrand skal alene gjøre om 40 000 tonn gipsavfall fra byggeplassene til nytt gipspulver til ny produksjon.
For øvrig blir det presentasjoner om gjenvinning av glass, steinullisolasjon og trevirke.

Les også: Nå kan gipsavfall bli nye plater

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *