Innovasjonsdirektør Thomas Mørch i Norsk Gjenvinning foran dumperlass og berg av ferdig gipspulver på Den sirkulære gipsfabrikken.

Nå kan gipsavfall bli nye plater

Gipsavfall fra byggeplasser kan nå få ny verdi som råvare til nye gipsplater.

Det er mulig med Den sirkulære gipsfabrikken som Norsk Gjenvinning og et canadisk selskap har etablert i Holmestrand. Torsdag ettermiddag foretok klima- og miljøminister Ola Elvestuen den offisielle åpningen.

– Gratulerer med dagen, dere viser vei til sirkulær økonomi som vil bli framtida for flere produkter! sa Elvestuen i åpningstalen.

Gips i evig sirkel

Han minnet om FN rapporter det siste året som påpeker behovet for å bruke mindre ressurser og helst sørge for å bruke dem om igjen.

– Gips er et produkt som kan brukes i en evig sirkel og det er derfor et stort potensial for en slik gjenvinningsstasjon, fastslo klimaministeren.

Konsernsjef i Norsk Gjenvinning, Erik Osmundsen, gratuleres med fabrikkåpning av klimaminister Ola Elvestuen (V).

Lite snakk om praktisk sirkulærøkonomi

– Mange snakker om sirkulær økonomi, men det er lite snakk om hvordan man får det til i praksis, slo Erik Osmundsen, konsernsjef i Norsk Gjenvinning, fast i sin tale ved åpningen.

Han fortalte at fabrikken er blitt til som svar på en svært effektiv avfallssortering i Bispevika i Oslo. Der ble alt byggavfallet sortert.

– Selv med så stor grad av sortering som de har oppnådd der, er det bare 20 prosent som blir til nye materialer. Alt det andre blir brent. Det var motivasjonen for å starte arbeidet med gjenvinning, fortalte han.

Hos canadiske New West Gypsum Recycling fant selskapet teknologien som sørger for å bearbeide gipsavfallet og rense det tilstrekkelig for fremmedelementer som papir og andre materialrester. Resultatet skal bli en like god råvare som den jomfruelige råvaren. Det canadiske og norske selskapet eier hver sin halvpart av Den sirkulære gipsfabrikken.

Fortsett å sortere godt

– Byggebransjen vil ikke merke så stor forskjell i avfallshåndteringen etter hvert som fabrikken kommer i full drift, forsikrer Thomas Mørch, innovasjonsdirektør i Norsk Gjenvinning AS.

– Gipsen må fortsatt sorteres og leveres så ren som mulig. Gips utgjør 30 prosent av byggavfallet, og det vil byggenæringen spares for når gips kan leveres hit og brukes som ny råvare. Etter hvert vil gipsavkapp og gipsrester få en verdi.

Fabrikken har nå tillatelse til å ta imot 40 000 tonn av brukt gips til rensing og bearbeiding.

Tillatt for 40 000 tonn

Anlegget i Holmestrand har tillatelse til å ta imot 40 000 tonn gips i året, og gjenvinner etter ett års drift 2–300 tonn om dagen. Ferdig renset gips leveres som råvare til Norgips på Slemmestad som ligger bare 30 km unna.

Gipsprodusenten Gyproc i Fredrikstad skal også i gang med gjenvinning av brukt gips.

Selv om anlegget i Holmestrand alene har kapasitet til å ta imot de 100 000 tonnene som er anslått mengde gipsavfall fra byggebransjen, mener Mørch det er plass til begge konkurrentene.

Deponiforbud må komme

Når to konkurrerende anlegg er i full drift, vil kapasiteten og at det er konkurrerende mottak, tilsi at myndighetene kan innføre forbud mot å deponere gips, mener Mørch.

Deponiforbud er ett av tiltakene gjenvinningsselskapet ønsker seg for at gips skal komme inn i den evige sirkelen den faktisk kan gå i.

Krav om gjenvinningsgips

– Et annet ønske for å utvikle et marked for gjenvinning, er at store utbyggere stiller krav om at gipsprodukter i nye bygg inneholder for eksempel 15 prosent gjenbruksgips, sa konsernsjef Osmundsen.

Han mener Statsbygg og store bestillere som OBOS og Entra bør stille sånne krav.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *