Trappemanualen hjelper deg å bygge en trapp som er god å gå i og tilfredsstiller kravene i TEK10. Foto Stryntrappa.

Nye råd på trappene

Norsk Trevares manual for bygging av trapper er oppdatert.

Trappemanualen gir anbefalinger til hvordan tekniske forskrifter (Tek 10) bør tolkes. Du kan laste ned den nye Trappemanualen her.

Trinn for trinn

Manualen er ment som et verktøy til forenkling av prosjektering, planlegging og oppføring av trapp, og er utarbeidet av bransjeforeningen i samarbeid med norske trappeprodusenter.

Manualen tar bla. hensyn til at stadig flere bygger med tykkere bjelkelag, bla. på grunn av tekniske installasjoner. Dette fører til økt etasjehøyde, behov for flere opptrinn, og derfor også større areal som må avsettes til trappen.

Mange vil opp

Det norske trappemarkedet er dominert av noen få store aktører, og mange små. Salget og omsetningen av trapper har vært stabil de siste årene, med 2012 som et høydepunkt der mange opplevde en god økning i antallet importerte og norskproduserte trapper.

 

Kommenter

Del denne artikkelen