De gamle trehusene står tett i Skuteviken i Bergen. Faren for spredning av en brann er stor i slike områder.

Brannsikring som spleiselag

Norsk brannvernforening etterlyser en bedre fordeling av utgiftene til forsvarlig sikring av landets verneverdige trehusbebyggelser. I dag hviler mye på eierne av de gamle husa.

– Når en bygning er definert å være av nasjonal verdi er det ikke riktig at en person alene skal stå med kostnadene, mener brannvernforeningens leder, Dagfinn Kalheim.

 

Opptil 1.000 kroner

Kostnadene for en forsvarlig sikring av et gammelt trehus med for eksempel sprinkleranlegg og varsling vil fort koste mellom 600 og 1.000 kroner per kvadratmeter. Må man legge ny vannledning for å få nok vann fram til huset, blir prisen enda høyere.

 

Kommuner uten planer

Ikke alle kommuner har fått på plass en plan for brannvernet, og det er ofte i de mindre kommunene at planene er mangelfulle eller mangler helt. Hvordan det stå til med planer i MO i Rana vites ikke, men også her står den gamle trehusbebyggelsen tett.
Ikke alle kommuner har fått på plass en plan for brannvernet, og det er ofte i de mindre kommunene at planene er mangelfulle eller mangler helt. Hvordan det stå til med planer i Mo i Rana vites ikke, men også her står den gamle trehusbebyggelsen tett.

Bare halvparten av de 72 kommunene her i landet som har verneverdige trehusmiljøer har laget en plan for hvordan den skal sikres. Mange kommuner har laget for enkle planer.

– Vi frykter at man mange steder heller reduserer på tiltakslista enn å risikere å bli tatt på at man ikke klarer å oppfylle alle punktene i en god og ambisiøs plan, sier Kalheim i en NTB-melding.

 

Mer støtte?

Som et arbeidsmarkedstiltak under finanskrisen fikk Riksantikvaren i 2009 77 millioner kroner til brannsikreing. Det ble fordelt på 60 av de totalt 180 vernede trehusbebyggelsene i landet, men var ikke nok til full sikring av de 60 utvalgte. Nå etterlyser Riksantikvaren mer statlig støtte til brannsikring.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *