(Foto: Kari-Irene Aspelund, Lillehammer kommune)

Tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljø

Riksantikvaren forlenger fristen for søknad om tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljø til 1. mars 2017.

Brann er en stor trussel mot tett trehusbebyggelse. Her det nødvendig med overordnede brannsikringstiltak slik at brannen ikke sprer seg til naboen dersom det oppstår brann i en bygning.

Avgjørende med sikring

Natt til den 22. januar ble en av de verneverdige bygningene i Storgata på Lillehammer totalskadet av brann – se bildet over.

Brannvesenet gjorde en stor innsats for å hindre brannen i å spre seg. I slokningsarbeidet hadde brannvesenet nytte av brannsikringstiltakene som er utført i den tette trehusbebyggelsen, som branndeteksjon med direkte varsling til brannstasjon og vanntåkeanlegg.

Om tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen for brannsikring av tette trehusmiljø er å forebygge brann i slik trehusbebyggelse.

Ordningen gjelder for områder som er fredet som kulturmiljø eller som står på Riksantikvarens liste over verneverdige tette trehusmiljø.

Målgruppa er private eiere og forvaltere av bygg i utvalgte tette trehusmiljø, men det er kommunen som søker på vegne av målgruppa.

 

Hvem kan få tilskudd?

Ifølge Riksantikvaren kan det bli gitt tilskudd til:

  • utarbeiding av brannsikringsplanar
  • tekniske brannsikringstiltak som branndeteksjon og slokkeanlegg/slokkeutstyr (for eksempel sprinklaranlegg på loft og brannslangar)

Riksantikvaren gir ikke tilskudd til brannforebyggende tiltak som oppgradering av el-anlegg og søppelhåndtering.

Det blir lagt vekt på prosjekt som har overføringsverdi for brannsikring til andre verdifulle kulturminne og kulturmiljø.

Riksantikvaren kan også prioritere og initiere oppgåver og tiltak på særleg viktige prosjekter.

Les mer om brannsikring av tette trehusmiljøer og søknaden her.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *