Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Skattekontrollører kommer ut

I en treårig storsatsing som skattemyndighetene har satt i verk, skal kontrollører jakte skatte- og avgiftsunndragelser på store og små byggeplasser.

– Hittil er flere offentlige byggeprosjekter fulgt nøye opp. I tillegg er det også stort fokus på private utbyggere og mindre byggeprosjekter, forteller Bjørn Marhaug. Han er innsatsleder i Skatt Øst og leder for skattemyndighetenes storsatsing på bygg, anlegg og eiendomsnæringen i fem østlandsfylker.

Skattemyndighetene har aldri før hatt noen så stor satsing på en enkeltnæring som den som nå er startet mot bygg-, anlegg og renhold.

 

Les også: Mafialignende tilstander

 

Vil samarbeide med de seriøse

Et viktig virkemiddel for  å lykkes i jakten på useriøse aktører, er samarbeid med den seriøse delen av næringen. Hittil har vi for det meste samarbeidet med aktører som har vært med på store offentlige byggeprosjekter. Vi ønsker å hindre at useriøse virksomheter kommer inn som underleverandører.  Nå vil vi ta initativ til at også mindre private byggeprosjekter og byggefirmaer blir med i et slikt samarbeid, sier Marhaug.

 

Styre unna lovlydige

Han sier skattemyndighetene gjør grundige analyser før de starter kontroller på enkelte prosjekter og firmaer. Dermed kan de konsentrere seg om firmaer som ikke leverer regnskap og selvangivelser eller som ikke har samsvar mellom omsetnings- og regnskapstall de legger fram for ulike myndigheter.

 

Skape like konkurranseforhold

– Målet vårt med denne storsatsingen er å skape like konkurranseforhold i næringen, og da vil vi ikke bruke tid på firmaer som har papirer i orden og betaler skatt og avgifter som de skal, understreker innsatslederen.

– Vi vet at de aller fleste driver seriøst, mens det er en liten andel som driver ulovlig, og flere av disse er gjerne multikriminelle de driver kanskje også med menneskesmugling og sosial dumping i tillegg til skatte- og avgiftsunndragelser.

 

Et stykke elefant

– Denne næringen er så stor og med en så enorm omsetning at vi kan sammenligne den med en elefant. Vårt arbeid blir å stykke opp ”elefanten” og se til at de som jobber med de enkelte stykkene samarbeider, sier Marhaug.

Med seg har han 250 personer som skal jobbe til og fra med kontroll og oppfølging av næringen. Totalt er det satt av 80 årsverk til satsingen som begynner for alvor nå i høst og skal pågå ut 2015.

Hittil i år har kontroller avdekket at 192 millioner kroner er unndratt skatt og 60 millioner kroner unndratt i merverdiavgifter.

 

Private grenser

– Skattekontrollen foregår i det private markedet allerede. Men det er sjelden vi er ute på en måte som synes med blålys og det hele, understreker han som svar på næringens etterlysning av kontroller på byggeplasser.

– Det private markedet skal følges opp framover, men vi må finne måten å gjøre det på slik at vi ikke krysser grensene for privatlivets fred. Mye kan vi få oversikt over ved å sjekke om firmaer leverer oppgaver som de skal. For selv om de aller fleste firmaer har skaffet seg et organisasjonsnummer, viser det seg at ikke alle er så seriøse når det kommer til stykket.

 

Les også: Ikke på hjembesøk

 

 

Prøvd byggevarekontroll

Innsatsleder Bjørn Marhaug har vært i skatteetaten i 25 år, og forsikrer at han ar vært m, ed på kontroller av handlende ved byggevarebutikker, som det er oppfordret til i Byggmesterens spalter.

– Ja, vi hadde en kontroll en gang ved byggevarebutikker en lørdag, men det kom ikke mye ut av det. Og i hvert fall ikke i forhold til innsatsen. Derfor satser vi på andre kontrollformer i denne offensiven, sier Marhaug.

 

Engasjert av nordmenn

– Det er vanlig å mistenke utlendinger og utenlandske firmaer for å være verstingene i næringen?

– Bildet er mer sammensatt. Om vi avdekker ulovligheter med utlendinger involvert, er de gjerne engasjert av nordmenn eller ansatt i norske firmaer. Det hender dessuten at vi støter på uføretrygdete etniske nordmenn i arbeid på byggeplasser, og har rapportert flere tilfeller av trygdemisbruk til Nav, sier Bjørn Marhaug.

 

Fakta: Storsatsing i Skatt Øst

Satt i gang i år, skal pågå ut 2015. Omfatter bygg-, anlegg og eiendomsnæringen i fem fylker på Østlandet: Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland.
250 personer engasjert i til sammen 80 årsverk.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *