Energioppgraderer 40 år gamle terrasseblokker

Etter nesten 40 år med minimalt vedlikehold, skal 224 leiligheter i fem blokker fornyes for 100 millioner kroner. Målet er at de skal bli like gode som nye.

Den flotte beliggenheten og de store grøntområdene gjør at Vigvoll terrasse borettslag er svært attraktivt allerede før den omfattende energirehabiliteringen.
Den flotte beliggenheten og de store grøntområdene gjør at Vigvoll terrasse borettslag er svært attraktivt allerede før den omfattende energirehabiliteringen.

Vigvoll terrasse borettslag har alltid vært attraktivt med en flott beliggenhet og 20 mål grøntanlegg omkring. Nå kommer det til å bli enda mer populært når energirehabiliteringen gir lavere strømregninger og komforten i leilighetene blir bedre, mener representanter for borettslaget og byggekomiteen.
– Dette er egentlig et miljøprosjekt, oppsummerer lederen i borettslagets styre, Oluf Teinum: – Vi sparer energi og får samtidig bedre innemiljø i leilighetene.

Han får støtte av tre andre som er sentrale i prosjektet, leder i byggekomiteen, Kjell Ingebrigtsen, vaktmester Arvid Olsen og prosjektleder Rolf Åbrekk, Sørlandet Boligbyggelag.

 

Den store energirehabiliteringen har kommet godt i gang, er disse fem enige om: (f.v.) Prosjektleder Rolf Åbrekk, borettslagets styreleder Oluf Teinum, byggekomiteleder Kjell Ingebrigtsen, vaktmester Arvid Olsen og Arne M. Kringlen, Byggmester Per Otto Ingebretsen AS.
Den store energirehabiliteringen har kommet godt i gang, er disse fem enige om: (f.v.) Prosjektleder Rolf Åbrekk, borettslagets styreleder Oluf Teinum, byggekomiteleder Kjell Ingebrigtsen, vaktmester Arvid Olsen og Arne M. Kringlen, Byggmester Per Otto Ingebretsen AS.

 

 

Enorm enerisparing

Borettslaget skal oppgraderes til dagens forskriftskrav, og målet er at det skal tilfredsstille kravene til lavenergihus klasse 1. Det vil i tilfelle gi en enorm energisparing for de 224 leilighetene til sammen. Teoretiske beregninger viser at borettslaget kan redusere energibehovet med 1,7 millioner kWh i året.

Etter grundige vurderinger, konkluderte byggekomiteen og etter hvert et stort flertall i borettslaget med at det skulle gjennomføres en grundig oppgradering fordi det var mer lønnsomt enn å gjøre litt her og der.

 

Husbanklån satte standarden

Utsiktene til gunstige Husbanklån medvirket til disse ambisjonene, forstår vi:

– Ja, Husbankens krav til energisparing ble avgjørende. Husbankfinansiering med gunstig rente har stor betydning for lønnsomheten i prosjektet. Med lån på 110 millioner kroner, gir en renteforskjell mellom de 2,1 % og vanlige bankers ca. 4 % stort utslag, utdyper byggekomiteens og borettslagets representanter.
Husbanken kunne dessuten dekke en del av kostnadene til en energirapporten som dokumenterte behovet for en grundig energirehabilitering.

I tillegg er borettslaget lovt inntil 14 millioner kroner i støtte fra Enova. Men det forutsetter at borettslaget installerer luft til vann varmepumpe til tappevannsoppvarming. Om borettslaget bestemmer seg for det, er ennå ikke avgjort.

 

Mange gjentakelser

Byggmester Per Otto Ingebretsen AS er i gang med den store jobben. Den skal pågå helt til februar i 2015.
– Vi har en byggetid på 18 måneder pluss feriene, forteller Arne M. Kringlen i firmaet.
Han mener jobben først og fremst skiller seg ut ved at den er så stor og går over så lang tid. Vindusskifting og etterisolering som dette, har tømrerne gjort mange ganger før, og med over 200 leiligheter som skal ha vinduer og dører skiftet, er det mest snakk om gjentakelser.

Det jobbes i flere team og det rulleres mellom oppgavene for at ikke håndverkerne skal gå skal lei.

 

Gammel isolasjon og bindingsverk rives av veggen ved svalgangen.
Gammel isolasjon og bindingsverk rives av veggen ved svalgangen.

Tykkere vegger

Blokkene fra 1976 er dårlig isolert sammenlignet med dagens forskriftskrav, men økte isolasjonstykkelser kan ikke legges på uten videre. Platene på gavlveggene tas ned før ny isolasjon legges på. Det blir 25 cm isolasjon på gavlveggene før ny teglforblending legges på.

Svalgangsveggene skal ha 30 cm isolasjon når de er ferdige. Den gamle, 10 cm tykke isolasjonen byttes ut samtidig. For å få plass til stendere og nye isolasjonslag, er felt på 20 cm skåret av langs alle svalgangene.

Også muren under bakken blir etterisolert. Det skjer samtidig med at dreneringen blir gravd opp. Ned til ca 60 cm under bakkenivå fôres muren på med 15 cm isolasjon.

 

20 cm av svalgangen er skjært vekk for å gi plass til nytt bindingsverk og 30 cm isolasjon.
20 cm av svalgangen er skjært vekk for å gi plass til nytt bindingsverk og 30 cm isolasjon.

 Skryt for orden

Tømrerne i byggmesterfirmaet får skryt av beboerne i leilighetene der de har vært og skiftet vinduer.

– Beboerne smiler til håndverkerne. Noen sier til og med at det ser bedre ut etter dem enn det var før de kom! smiler styreleder, byggekomiteleder og vaktmester.

Det var på ingen måte gitt siden håndverkere skal legge inn ventilasjonskanaler og skifte vinduer og dører, samtidig som leilighetene skal være fullt beboelig.

Men det skyldes flere forhold, oppsummerer representantene for borettslaget: God informasjon til beboerne i forkant, at de har hatt innflytelse i prosessen, blant annet når det gjelder plassering av nye ventilasjonskanaler og -anlegg, og håndverkerne har sørget for å rydde grundig etter seg.

– Samarbeidet mellom totalentreprenøren og de andre fagene går også svært godt, legger prosjektleder Rolf Åbrekk til.

 

Mellom vinduene og stue/soverom innenfor er det satt opp en vegg av plast eller presenning for at ikke leiligheten skal støve ned mens vinduene og dørene skiftes.
Mellom vinduene og stue/soverom innenfor er det satt opp en vegg av plast eller presenning for at ikke leiligheten skal støve ned mens vinduene og dørene skiftes.

 

Skjermer stua

– Vi beregner oss tre-fire dager for hver leilighet, og starter etter nærmere angitt skjema, forteller Arne M. Kringlen i byggmesterfirmaet.
Ved balkongen, der vinduer og dører skal skiftes, har håndverkerne en meter å gå på innenfor dører og vinduer.

Ved balkonge  har håndverkerne en meter å gå på innenfor dører og vinduer.
Ved balkonge har håndverkerne en meter å gå på innenfor dører og vinduer.

– Vi skjermer stue og soverom innenfor denne meteren med en tett vegg av plast. Det gir oss tilstrekkelig albuerom. Vinduer og dører som byttes ut, løftes ned fra balkongene, og nye kommer opp samme vei.

De store vinduene har en U-verdi på 0,86. Et godt isolert felt under vinduene har U-verdi på 0,13. Samlet blir dermed U-verdien for denne veggen innenfor kravene, forsikrer Kringlen.

 

Den store gressplenen foran den første blokka er tatt i bruk til rigg og lager.
Den store gressplenen foran den første blokka er tatt i bruk til rigg og lager.

 

Krevende logistikk

Borettslaget disponerer 20 mål gressplen foran og bak de fem blokkene. Plenen foran, og deler av områdene bak den ene blokka der arbeidene begynte, er tatt i bruk til rigg og lager.

Det er helt nødvendig for å oppnå en god logistikk. Om det blir så kort vei mellom rigg, lager og arbeidene på de neste blokkene, eller om den blir stående på samme sted gjennom hele byggeprosessen, er ennå ikke avgjort.

 

 

Fakta: Vigvoll Terrasse Borettslag, Kristiansand

224 leiligheter i fem blokker, bygd i 1976
Rehabiliteres til lavenergiklasse 1
Beregnet energisparing på 1,7 millioner kWh i året

Skifter vinduer og dører, etterisolerer, legger inn balansert ventilasjonsanlegg i alle leilighetene
Beregnet total kostnad: 110 millioner kroner. Beregnet å pågå i 18 måneder pluss ferier
Alle leiligheter bebodd mens arbeidet pågår
Totalentreprenør: Byggmester Per Otto Ingebretsen AS

En del av SINTEF-Byggforsk forskningsprosjektet ”Bevisst” om energirehabilitering av borettslag.

 

Den gamle kledningen på gavlveggene tas ned før veggene etterisoleres og forblendes med tegl.
Den gamle kledningen på gavlveggene tas ned før veggene etterisoleres og forblendes med tegl.

Etterisolerer:

Gavlvegger: Legger på 25 cm isolasjon Murplate
Teglforblendes

Svalgangsvegger: Bytter ut 10 cm gammel isolasjon og legger på 20 cm i tillegg, under bakkenivå legges det 15cm ned ca 60 cm.

Taket: Totalt 40 cm isolasjon

Etasjeskille mellom parkeringskjeller og første boligplan , 10 cm opprinnelig med 20 cm i tillegg.

 

Fakta: Byggmester Per Otto Ingebretsen AS

12-15 fast ansatte, leier inn 6 personer. De aller fleste i gang med Vigvoll Terrasse BRL. 2–3 ansatte engasjert i oppdrag for andre, faste kunder

Daglig leder: Bjørn Ingebretsen, sønn til grunnleggeren

Godt dekket ordrebok ut 2014

 

Artikkelen er hentet fra Byggmesteren nr. 7-13. 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *