Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

God utvikling i boligbyggingen

Selv etter en kald vinter og lav igangsettingstakt, ligger nybyggingen av boliger i første halvår omtrent som ved samme tid i fjor. Totalt kan nybyggingen bli 28.000 enheter i år, 2.000 færre enn i fjor.

Det går fram av Prognosesenterets og Boligprodusentenes Forenings tall over markedsaktiviteten i første halvår som ble presentert i Oslo i formiddag.

Svært kald januar, og dermed lavere byggeaktivitet, antas å ha medvirket til at igangsettingen økte kraftig i andre kvartal, kunne Per Jæger i Boligprodusentenes Forening og Bjørn M. Birkeland i Prognosesenteret opplyse på pressekonferansen.

 

Kan ikke regne med sånt igjen

I fjor ved samme tid, mente de samme herrene at den totale igangsettingen ville nå 28.000 enheter, mens den endte på 30.000. Økningen i forhold til anslaget deres etter første halvår, forklarer de med ekstraordinært god byggestart i desember i fjor, og sier det ikke går an å håpe på noe tilsvarende i år.

 

Færre leiligheter

Mens byggingen av småhus og eneboliger holder seg på et stabilt nivå, går leilighetenes markedsandel ned. Siden årsskiftet går andelen ned med over ti prosent, til snaut 40 prosent.

Per Jæger mener nedgangen i leilighetsbygging har sammenheng med en for sterk prisvekst, og at denne kan skyldes økte priser på grunn av at nye krav i Tek 10 nå begynner å slå ut, og at entreprenørene har kjøpt tomter til for høye priser.

 

Mye, men ikke for mye

Rogaland er det fylket i landet som har størst igangsetting og salg sett i forhold til eksisterende boligmasse. Fylket er ett av få som har en høyere byggetakt enn Statistisk sentralbyrås prognoser for befolkningsvekst skulle tilsi.
Med samme byggetakt ut året, kan det bli igangsatt 6.000 boliger i Rogaland, 1.500 flere enn beregnet befolkningsvekst.

Det er likevel ikke grunn til å advare næringen mot for høy byggetakt, mener Jæger og Birkeland.

– Rogaland har ligget over normalt nivå i 15 år, og opplever likevel høye priser og prispress. I Stavanger- og Sandnesområdet vil det fortsatt være behov for å bygge mer, sier de.

Oslo er fylket i den andre enden av skalaen. Der ser det ut til at det blir bygd snaut 4.000 enheter, mens behovet vil være 7.000.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *