Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Bankene kan bli boligbremse

Innstramninger fra bankene, finanskrise i Europa og lavere ordrereserve av boliger, kan gi en svakere boligbygging i år enn i fjor, mener Boligprodusentenes Forening.

Fjoråret ble et godt boligår både målt i igangsetting og salg. Igangsettingen nådde 28.000 enheter som var vel 27 prosent høyere, og salget var 17 prosent høyere enn i 2010.
Ordrereserven ved inngangen til 2012 var derimot 10 prosent lavere enn ved samme tid i fjor.
– Det gjør at 2012 blir et spennende boligår, konstaterte administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening da markedstall for fjoråret ble presentert i formiddag.

Krise og innstramming

– Finanskrisa i Europa, bankenes nye krav til utlån, krav om økte garantistillelser for boligbyggerne og finanstilsynets innskjerping av krav til egenkapital, er alle sammen faktorer som kan få negativ innvirkning på boligbyggingen i år, mener Jæger.
– De nye kravene til garantistillelse medfører høyere krav til egenkapital, og kan gjøre det vanskelig for flere å sette i gang boligbygging. Kravene til egenkapital, kan også holde kjøpere borte fra markedet, fortsatte han.
– Ordrereservene er likevel på samme nivå som den har vært de 12-13 siste åra, poengterer Bjørn Mangor Birkeland i Prognosesenteret.

Trenger enda flere

– Igangsettingen i 2011 endte på 28.000 enheter, som er veldig bra. Men det er fortsatt 10.000 enheter under det vi mener det er behov for, påpekte Jæger.
Beregninger Prognosesenteret har gjort med utgangspunkt i hva Statistisk sentralbyrå anslår som en middels stor befolkningsvekst, vil det årlige behovet fram til 2020 være 38.000 nye boliger.

Halvparten leiligheter

Leilighetene bidrar mest til aktiviteten i boligmarkedet for tida. Salget av leiligheter utgjør nå nesten halvparten av totalsalget, og har hatt jamn stigning fra andre kvartal i fjor. Eneboligenes andel av salget har samtidig falt fra over 40 prosent til i underkant av 35 prosent. Småhusenes andel holder seg stabil på omkring 18 prosent.
– Er utbyggerne nå mer påpasselige med å bygge leiligheter i varierte størrelser?
– Vi får håpe de har lært av nedgangen i 2006–2008 da det var stort sett leiligheter av en størrelse som ble bygd, men det er en fare for at byggebransjen fortsatt preges av flokkmentalitet, sier Jæger.

Les også Mesterhus størst for 13. gang

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *