Byggmesterforbundet: Still heller kompetansekrav!

– Om ikke myndighetene endrer strategi og krever kompetanse i bedriftene i byggenæringen, i stedet for å innføre nye reguleringer, kan mange seriøse og kompetente bedrifter bli borte, advarer Byggmesterforbundet.

I en uttalelse vedtatt på forbundets landsmøte i Mo i Rana i dag, konstateres det at bedrifter som leverer kvalitet og utfører byggearbeider med egne ansatte, møter stadig større utfordringer i markedet.

På tross av at myndighetene gir inntrykk av at man ønsker en seriøs næring, endres rammevilkårene i negativ retning. Dette i favør av foretak uten ansatte og lærlinger, og som tar snarveier i forhold til kompetanse og kvalitet.

Vanskeligere med ansatte

Det pågår en strukturendring i byggenæringen hvor det blir vanskeligere å være i markedet, særlig for bedrifter med egne ansatte. Der man tidligere konkurrerte på kvalitet, pris og gjennomføringsevne, dreier nå mye av konkurransen seg om regelbrudd, færrest mulig egne ansatte og kjøpslåing med kvalitet.

Etterlyser tilsyn og kontroll

Bedriftene er omgitt av regler på alle kanter, men med manglende oppfølging, tilsyn og kontroll, blir spørsmålet om regelverket følges det viktigste elementet i konkurransen. Stadig oftere går det i retning av at de som ikke følger regelverk, er vinnerne i markedet. En konkurranse basert på slike parametere, vil nødvendigvis medføre en svekkelse av seriøse bedrifter.

Byggmesterforbundets landsmøte viser til at strukturendringene i norsk byggenæring nå går raskt i negativ retning. Det er all grunn til å bekymre seg om man i fremtiden har den nødvendige basen av bærekraftige bedrifter som kan levere kvalitet, videreutvikle bransjen og overføre kompetanse til nye generasjoner fagarbeidere.

 

Godkjente lærebedrifter med lærlinger

I dette arbeidet er det avgjørende at det offentlige ved sine anskaffelser etterspør kompetanse og deltakelse i rekrutteringsarbeid i bedriftene. Det må stilles krav om at bedriftene er godkjente lærebedrifter og har ansatte lærlinger.

Gjennom mange år har myndighetenes strategi vært å utarbeide stadig mer omfattende regelverk for å regulere byggevirksomheten i Norge. Fra byggmestere rundt om i hele landet kommer det nå et stadig sterkere krav om at man istedenfor erstatter deler av regelverket med krav til kompetanse i foretakene og ute på prosjektene. Videre at det føres tilsyn med at dette etterleves.

Uten en reell vilje fra myndighetene til å endre strategi står man nå i fare for å miste store deler av den seriøse og kompetente byggenæringen i Norge, uttaler Byggmesterforbundets landsmøte i Mo i Rana 31. mai.

Les også: Kraftig økning i bygge-konkurser

Krever nye tiltak mot svart arbeid

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *