Små virksomheter har mindre systematisk HMS-arbeid enn de større og kan derfor være farligere, mener Arbeidstilsynet. Halvparten av dødsulykkene skjer i bedrifter med under ti ansatte. (Illustrasjonsfoto)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Farligere å jobbe i små bedrifter

Halvparten av dødsulykkene i arbeidslivet de siste årene har skjedd i virksomheter med under 10 ansatte.
– Dette er gjerne bedrifter uten mye tid eller økonomiske ressurser til arbeidsmiljøarbeid, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Det er også de små bedriftene som oftest bryter arbeidsmiljøloven.

– Våre inspektører finner ofte at mange bedrifter ikke jobber systematisk med eget arbeidsmiljø.

 

Må kjenne risikoen

– Å ha god oversikt over hva som kan utgjøre en risiko er viktig for å forebygge sykdom og skader. For å iverksette gode tiltak og redusere risikoen, er det helt nødvendig å ha god kjennskap til hvilke farer som faktisk finnes, sier Ingrid Finboe Svendsen.

I bedrifter med under 20 ansatte rapporterer nesten 20 prosent av lederne at det systematiske arbeidsmiljøarbeidet i liten grad er ivaretatt i bedriften. Tilsvarende tall for bedrifter med over 50 ansatte er to prosent. Ledere i virksomheter med under 20 ansatte rapporterer også at de i mindre grad er kjent med regelverket som gjelder for deres bedrift enn større bedrifter. Dette viser en ny undersøkelse gjennomført av Sentio for Arbeidstilsynet.

– Arbeidsplassen skal være et trygt sted. Ingen skal oppleve å bli syk eller skadet på jobb. Alle virksomheter må forebygge hendelser som kan sette arbeidstakerne i fare. Dette gjelder også små bedrifter. For å kunne gjøre de gode grepene som skaper trygge arbeidsplasser, er det viktig å ha oversikt over hva som er de største farene, sier Finboe Svendsen.

 

Nye forskrifter – et bedre verktøy

1. januar 2013 trådte nye arbeidsmiljøforskrifter i kraft. Seks nye forskrifter erstattet 47.

– Vi har stor tro på at de nye forskriftene vil gjøre det enklere å få oversikt over regelverket som gjelder og enklere å jobbe systematisk med arbeidsmiljøet. Særlig for små og mellomstore virksomheter tror vi at forskriftene vil gjøre det enklere å komme i gang med det gode arbeidsmiljøarbeidet, sier direktøren i Arbeidstilsynet.

– Arbeidstilsynet erfarer at det ofte er en markert forskjell i det systematiske HMS-arbeidet i små og store virksomheter. Større virksomheter har gjerne mer ressurser å bruke til HMS-arbeid og systematikk er en nødvendighet i disse virksomhetene for å holde en tilfredsstillende oversikt over virksomhetens utfordringer. For de små kan oppgaven virke overveldende og komplisert, uten at det faktisk er det. Kort sagt handler det om å ha oversikt, finne ut hva som kan galt, og gjøre noe med det, uttaler direktøren.

 

Sårbare uten systematikk

Det at det ofte er mindre systematisk HMS-arbeid og manglende dokumentasjon i små virksomheter, er ikke ensbetydende med at arbeidsmiljøet i slike virksomheter er dårlig. Når det er kort vei til øverste ledelse og når alle ansatte i tillegg møtes daglig, løses ofte problemer fortløpende. Velfungerende små virksomheter gir ofte tilbakemelding under tilsyn om at dokumentasjonskravene i HMS-lovgivningen oppleves som ressurskrevende og urimelige. Men, det er ikke uten grunn vi ber om dokumentasjon på tilsyn. Virksomheter som ikke systematisk dokumenterer hva de gjør, er sårbare over tid. Fravær av systematikk gjør virksomhetens HMS-arbeid mer tilfeldig, og ofte personavhengig.

Et systematisk HMS-arbeid forutsetter at virksomheter har kunnskap om de krav som gjelder, vilje til å iverksette tiltak, og sørge for nødvendig opplæring av sine ledere og ansatte. HMS-arbeid er imidlertid mer enn formelle krav. Det handler i stor grad også om holdninger og tro på at arbeidet har en effekt. Når man jobber med forebygging er resultatene som oftest usynlige, og det som ikke er synlig på bunnlinjen er ikke alltid like lett å prioritere.

En kommentar til “Farligere å jobbe i små bedrifter

  1. Statistikk kan brukes til å vise alt hva man ønsker å få fram. Og slik er det nok også i dette tilfellet. Landbruk består ofte av enmannsbedrifter og de er ofte utsatt for ulykker. Jeg skulle derfor ha likt å se en tilsvarende statistikk bare for byggebransjen. Videre hadde det vært interessant å se skadestatistikken fordelt på store og små BYGGEPLASSER, da det også finnes småbedrifter på store BYGGEPLASSER. Og sist men ikke minst, i hvilke bedrifter er det lavest gjennomsnittsalder p.g.a. tidlig frafall. Ofte er det mer varierende arbeid i mindre bedrifter og derved også mindre slitasjeskader, vil jeg tro. En mer nyansert måte å bruke statistikken på hadde derfor vært interessant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *