Arbeidsulykker kan og skal forebygges.(Illustrasjonsfoto: Arbeidstilsynet)

Syv omkom på jobb i byggebransjen ifjor

Arbeidstilsynet har registrert 31 dødsfall som følge av arbeidsulykker i landbasert arbeidsliv i 2015.

Dette er markant færre enn foregående år. I perioden fra 2011 til 2014 er det i snitt registrert 46 arbeidsskadedødsfall per år, skriver Arbeidstilsynet i dag.

Kan og skal forebygges

– Hvert arbeidsskadedødsfall er ett for mye. Det er alvorlig at 31 mennesker døde på jobb i 2015. Samtidig kan vi for første gang på flere år se en tydelig nedgang i antall omkomne, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

I løpet av de siste 40 årene er det kun ett tidligere år hvor antall omkomne har vært så lavt som i 2015.

– Det er for tidlig å si om dette er en trend, men det er likevel svært positivt å se en nedgang i arbeidsskadedødsfall. Arbeidsulykker kan og skal forebygges, og bransjene selv må i samarbeid med partene og Arbeidstilsynet fortsette å holde trykket oppe for å skape sikkerhet på arbeidsplassen.

 

Utenlandske arbeidstakere mer utsatt

Elleve av de 31 som døde på jobb i landbasert arbeidsliv i 2015 var utenlandske arbeidstakere, det vil si 35 prosent av alle landbaserte arbeidsskadedødsfall.

I fireårsperioden 2011-2014 hadde 20 prosent av de omkomne utenlandsk statsborgerskap, men også i 2014 var andelen på omtrent samme nivå som i 2015.

Fire av de utenlandske omkomne i 2015 kom fra Polen, to fra Latvia, mens de øvrige kom fra Bulgaria, Litauen, Portugal, Sverige og Tyskland.

– Risikofylte arbeidsoppgaver, språkproblemer, dårlig opplæring og mangel på verneutstyr forklarer hvorfor utenlandske arbeidstakere ser ut til å ha større risiko for arbeidsulykker enn norske arbeidstakere, sier Ingrid Finboe Svendsen.

Se også rapporten «Erfaringer fra Arbeidstilsynets tilsyn med sosial dumping» (.pdf)

Les mer om hvor i landet ulykkene skjedde hos Arbeidstilsynet.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.