Terje Tandberg setter pris på sag med lav vekt når han skal bruke saga til kapping over hodet, slik han her bruker Milwaukeesaga i Byggmesterens brukertest gjennomført på forsommeren.

Sagtesten: Batteri bryter barrierer

– Batteridrevne sirkelsager er tyngre enn de elektriske, men fordelen med å slippe ledningen veier opp, sier en av deltakerne i Byggmesterens brukertest av batteridrevne sirkelsager.

I sommer har fem tømrer fordelt på to tømrerlag brukt sirkelsager fra fire kjente elektroverktøymerker for å vurdere hva de er gode for. Alle får solide skussmål, men noen mindre forskjeller er det, uten at vi kan peke ut noen klar vinner.

 

Testlaget i Håndverksbygg: Magnus Gustafsson (t.v.) og Ole Jørgen Stokkebek.

Volt vs. ampere

De fire sagene som er med i testen er Bosch GKS 36V-LI Professionel, Hilti SCW 22-A, DeWalt DC 300 KL og Milwaukee HD28 CS. De ulike sagene har ulik voltstyrke, men hva betyr det? Bosch og DeWalt kommer med 36 volts batteri, Milwaukee med 28 volt og Hilti med 22.

Hos de to tømrerne Ole Jørgen Stokkebek og Magnus Gustafsson i Håndverksbygg ble Hiltis sirkelsag SCW 22-A raskt den foretrukne, mye på grunn av styrken med sine 3,3 ampere, høyest av samtlige testet.

– Mange produsenter framhever voltverdien på sine maskiner, men det er amperen som avgjør styrken, påpeker Magnus Gustafsson.

Hiltien ble målt opp mot DeWalts DC300KL, som har mer beskjedne 2,0 ampere.

– DeWalt har også en sterk motor og sager godt, men er kanskje best egnet til de tyngre oppgavene, som å kutte sponplater eller kappe mye på ett sted, påpeker Gustafsson.

 

Testlaget i Weltz Entreprenør: Fra venstre Vebjørn Olsen, Anders Kristensen og Terje Tandberg.

Lav vekt vinner

Med sine 3,9 kilo er Hilti den letteste av de fire sagene som er med i testen.

– Vekt betyr mye og Hiltien er flere hundre gram lettere enn DeWalten, som også er litt framtung. Ole Jørgen Stokkebek sammenligner med sin egen Makitasag, som også er lettere en DeWalt sin.

DeWaltsaga veier nær 4,5 kilo og er også fysisk større. Håndtaket oppfattes også som litt stort, sammenlignet med Hiltis grep som betegnes som veldig bra. Knapper og brytere sitter bra plassert på begge sagene og sikkerheten synes godt ivaretatt.

Begge testlagene brukte sirkelsagene til ulike typer oppgaver under bygging av eneboliger på henholdsvis Ris i Oslo og Fornebu rett utenfor Oslo.

 

Detaljene avgjør

Justering av høyde og vinkel gjøres enkelt på begge sagene.

– Hilti har målsatt sitt anlegg tydelig både for dybde og vinkel, og det er en stor fordel, mener Magnus Gustafsson. – Det blir enklere å stille inn samme vinkel på nytt når du har en tydelig skala å stille inn etter, mener han.

Også Milwaukee- og Boschsagene testet av det andre tømrerlaget, var utstyrt med skalaer for høyde og vinkel. DeWaltsaga manglet fullstendig skala for vinkelinnstilling, og høydeskalaen var plassert slik at den var svært vanskelig å se mellom sagbladdeksel og motorkroppen. .

Kapping av plater på langs går greit med Boschsaga forsikrer Anders Kristensen. Med dybdeinnstillingen bare litt større enn platetykkelsen unngår han at sagbladet berører betongen.

 

De to testerne i Håndverksbygg setter også pris på enkelt skifte av bladet, som gjøres på ulik måte på de to sagene. Sagbladskifte på Hiltien gjøres ved å løsne en skrue med en umbrakonøkkel som sitter festet på saga og som tas løs når den benyttes. På DeWalten gjøres skiftet helt uten verktøy, men med bruk av en innebygd hendel.

– Litt mer kronglete, men ingen eksterne verktøy som kan bli borte.

Flisutkastet tettet seg raskt på DeWalten og sprutet så ut ved sagbladsiden. På Hiltien fungerte flisutkastet, men det var rettet bakover og flisene traff brukeren.

 

Merketro

De tre tømrerne Anders Kristensen, Vebjørn Olsen og Terje Tandberg i Weltz Entreprenør AS testet Boschsaga GKS V-Li Professionel og Milwaukee HD28 CS. Tandberg holdt sistnevnt som sin favoritt, mens de to andre mente Boschsaga var den beste, men det var lite som skilte.

– Jeg har en Milwaukee drill fra før, forteller Terje Tandberg og mener de lager bra verktøy. – Milwaukeesaga er lettere og derfor bedre å bruke over hodet. Den har mindre volt, men høyere ampere, og er derfor sterkere, påpeker han.

Milwaukeemodellen veier 4,3 kilo, har 28 volt og 3,0 ampere, mens Boschen veier 4,8 kilo og har 36 volt og 2,6 ampere.

 

Skranglete

Anders Kristensen og Vebjørn Olsen mener Milwaukeesaga er mer skranglete og at de kan høre på lyden at Boschsaga er av bedre kvalitet. De innrømmer likevel at de kjenner vekta godt når de bruker den over hodet. Begge sagene skårer bra på et håndtak med god gripevennlighet og brytere og knapper er godt tilgjengelige.

Bladskiftet gikk også veldig greit på begge modellene og sikkerheten i bruk hadde de intet å utsette på.

Alle de batteridrevne sirkelsagmodellene i testen manglet spaltekniv, som er obligatorisk på dem som går på nettstrøm. På batterisager sørger en elektronisk motorbrems for at sagbladet vil stoppe raskt om det skulle kile seg fast, og dermed ikke være noen fare for brukeren.

 

Størrelse og vekt på batteriene varierer. Selv om lett vekt er viktig, så skal sirkelsaga også balansere godt i handa, så for lett batteri kan gi en ubalansert sag.

Bedre batterier

Batterilevetid er det vanskelig å si noe fornuftig om etter kun få ukers bruk. Nye, oppladbare batterier blir ofte bedre når de er brukt og ladet opp igjen i flere runder. Det testlagene imidlertid merket seg er at oppladbare batterier er blitt betydelig bedre enn for bare noen år tilbake, for eksempel ved at de kan lades opp før de er helt utladet uten å ta skade. Likevel er det liten tro på at batterier vil overta fullstendig for strøm rett fra nettet for å drive alt av elektroverktøy.

– Det er lettere å bruke verktøy som går på batteri, mener Anders Kristensen, – Særlig hvis batteriene passer til flere typer verktøy, som de nå ofte gjør.

Håndverkeren velger gjerne batteriverktøy ut fra hvilket merke han allerede har, slik at han slipper å holde styr på flere typer batterier og ladere. Alle batteriene har indikatorer som viser grad av oppladning under lading, men bare Hiltibatteriet viser også gjenværende batterikapasitet når man trykker inn utløserknappene på batteriet mens det er montert på saga eller er løst, noe våre testere fant svært nyttig.

DeWaltsaga er den eneste i testen hvor sagbladet står til høyre for håndtaket, men selv som høyrehendt er det lett for Ole Jørgen Stokkebek å se streken han sager etter.

Individuelle valg

Oppsummert er det klart at alle sagene gjør det håndverkeren forventer fra slikt utstyr og at de derfor alle er et utmerket supplement til håndsag og den stasjonære gjerdesaga. Vekt er vesentlig for mobiliteten, og det er nok den som er batterisagas store styrke. De tyngre variantene vil kanskje tåle større belastning og være utmerkede som erstatning for gjerdesaga på mindre byggeplasser og ved rehabiliteringsjobber. Den enkelte bør vurdere sitt reelle behov og kanskje prøve flere før valg av sag gjøres. De enkelte produsenter har også flere modeller enn de vi har latt teste, i sitt sortiment.

For detaljerte spesifikasjoner om de enkelte sager viser vi til produsentenes nettsider.

 

Riktig valg av elektroverktøy krever god kunnskap om hva de ulike egenskapene ved verktøyet betyr for bruken. Her kan du se hva DeWaltimportøren mener du bør tenke på når valget skal tas.

 

Etter endt test ble de testede sagene gitt bort til tre Osloskoler og Lærlingsenteret/Opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo og Akershus. Se hvem som fikk testsagene.

Sagene leveres i koffert med plass til ekstra batteri, lader og annet utstyr som følger med. Enkelte av koffertene kunne vært mer kompakte mente våre testere. Det var heller ikke helt opplagt hvordan saga skulle plasseres i kofferten for å få lukket lokket.

 

En lett sag som Hiltien er enklere å dra med seg opp på taket og bruke der man jobber, slik Ole Jørgen Stokkebek gjør her.

 

Jo kraftigere, jo større blir batteriene, og vekt er et kritisk punkt for brukervennligheten. Men en god balanse er vel så viktig, og da kan høyere vekt aksepteres.

 

Alle sagene hadde mulighet for å stilles inn til å kutte på skrå, men…….

 

…. det varierte hvor godt merket saga var for å stille inn i gitte vinkler og dybder. Hiltisaga var godt merket med skalaer.

 

Sikkerheten er godt ivaretatt på samtlige testsager. Boschsaga har en liten rød knapp som må trykkes inn før hovedbryteren kan trykkes inn for å starte saga.

 

Det varierer om og eventuelt hvor mange sagblader som følger med saga som ny. Hvor lett det er å skifte sagbladet varierer også.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *