Byggmesterforbundet: Ny og bedre sentral godkjenning

Siden EFTAs kontrollorgan ESA signaliserer at det ikke vil godkjenne norsk lokal godkjenning av foretak, må det etableres en ny sentral godkjenning. Sammen med kompetansekrav til alle foretak og meldeplikt for alle viktige arbeider, vil det bli en langt bedre måte å sikre kvaitet og en seriøs byggenæring.

Det fastslår Byggmesterforbundet i en uttalelse som ble vedtatt på landsmøtet i Fredrikstad fredag.

Forbundet slår fast at man selv ikke med ny plan og bygningslov har lykkes med å få fram et regelverk som sikrer den nødvendige kompetanse i foretakene og kvalitet på arbeidene.

Byggmesterforbundets landsmøte vil anbefale en rekke tiltak som til sammen vil sikre kvalitet i bygg og en seriøs byggenæring.

Det dreier seg om å innføre en ny og bedre sentral godkjenning samtidig som den lokale godkjenningen fjernes. Videre må kompetansekrav knyttes til ansvarlige personer i foretakene og det må stilles kompetansekrav til alle  foretak i byggenæringen som står for planlegging oppføring og vedlikehold.

Byggmesterforbundet mener videre det må innføres en meldeplikt for spesielt viktige arbeider, blant annet det som gjelder fukt- og klimautfordringer, som i dag ikke er søknadspliktige tiltak, uttaler Byggmesterforbundet.

En kommentar til “Byggmesterforbundet: Ny og bedre sentral godkjenning

  1. Dette er nok enklere sagt enn gjort. ESA har også innvendinger mot en SENTRAL godkjenningsordning. FORHÅNDSgodkjenning av alle aktørene i byggebransjen tror jeg man vil slite svært for å få aksept for. Løsningen vil kunne ligge i en offentlig REGISTRERINGSPLIKT for alle aktører i byggebransjen, med angivelse av arbeidsområder og sin egen kompetanse. ET regionalt oppbygd statlig tilsyn, på lik linje med EL-tilsyn, Biltilsyn, Mattilsyn, Arbeidstilsyn, Finanstilsyn o.s.v. til å holde et øye med aktørene, og en obligatorisk meldeplikt med utstedelse av samsvarserklæring for alle byggeoppdrag som blir utført, vil man få kontroll med kvaliteten på byggebransjens aktører.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *