Fortsetter boligvekst i år

Boligbyggelagene her i landet bygde 1.454 nye boliger i fjor, tre ganger flere enn året før. NBBL melder om mer optimisme, og spår fortsatt vekst i år.

– Pilene peker oppover. Det er helt klart ny optimisme i boligmarkedet, og vi venter at byggeaktiviteten vil fortsette å stige utover 2011, administrerende direktør Thor Eek i Norske Boligbyggelag (NBBL).

Han anslår at boligbyggelagene kommer til å starte bygging av minst 2.000 enheter i år.

Mindre i Husbanken

Husbankens rolle som finansieringskilde for boligbyggelag er kraftig svekket de siste åra, konstaterer NBBL i en pressemelding.

I fjor ble bare 34 prosent av boligene finansiert med husbanklån. For ti år siden finansierte Husbanken mer enn tre firedeler av alle nye boliger.

– I fjor ble det lettere å få finansiering gjennom private banker, og andelen husbanklån ble igjen redusert, sier Eek.

Mest i storbyene

Av de nesten 1.500 nye boligene som boligbyggelagene bygde i fjor, var 80 prosent blokkleiligheter og 20 prosent småhusprosjekter.

– Blokk har de siste åra vært den dominerende hustypen i boligbyggelagenes byggeprosjekter, og tendensen går mot en økende andel blokkleiligheter, sier NBBL-direktøren.

Den fylkesvise fordelingen viser at boligbyggelagene i Oslo, Akershus og Hordaland har hatt sterkest byggeaktivitet i fjor.

Kilde: Pressemelding fra Newswire på vegne av NBBL

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *