Guro Hauge i Lavenergiprogrammet peker på behovet for både mer kunnskap og flere kompetente fagfolk til bygging av passivhus fra 2020.

Mangler folk og kunnskap til passivhusbygging

– En av de store utfordringene i tillegg til finansieringen, er mangelen på personer som kan gjennomføre arbeidet, sier Lavenergiprogrammets leder Guro Hauge, om overgangen til passivhusbygging fram mot 2020. Et solid kunnskapsløft for bransjen er helt nødvendig.

Lavenergiprogrammet har sammen med Enova, BE, Husbanken og den private stiftelsen Sintef Byggforsk kartlagt behovet for kunnskap som trengs før passivhusstandarden kan innføres.

– Liten investering

Utviklingen av kunnskap for passivhusbygging vil koste det offentlige og næringen rundt 45 millioner kroner årlig, eller 315 millioner kroner i syv år, fram til 2020.

– Tatt i betraktning at det i årene framover skal investeres mange milliarder i energieffektiviseringstiltak i norske bygg, er dette en liten, helt avgjørende investering for å dekke kunnskapsbehovet som gjør hele byggenæringen i stand til å bygge passivhus, sier Guro Hauge i en pressemelding.

21.000 passivhus ikke nok

– Selv om det hittil er bygd omtrent 21.000 passivhus i Europa, og ytterligere 50.000 er under prosjektering og oppføring det nærmeste året, trengs det ytterligere kunnskapsutvikling og tilpasning til norske forhold før en samlet byggenæring vil være i stand til å bygge etter fremtidens standard, påpeker prosjektleder Ann Kristin Kvelheim i Enova.

Flere forbildeprosjekter og ytterligere 200 byggdetaljblader med beskrivelser av standardløsninger trenger byggenæringen for å bygge passivhus.

Last ned rapporten «Kunnskapsbehov for å innføre passivhus som standard»

En kommentar til “Mangler folk og kunnskap til passivhusbygging

  1. Følger helt tråden i at det er mangel på kunnskap i bransjen i forbindelse med passiv hus. Men dessverre har dette vært i mange år allerede, noe følgeskader viser. Det er sikkert mange årsaker til dette, men jeg tror yrkesstoltheten hos mange er fraværende.

    Det som er mer skremmende er at flere solide mindre- og enkeltmanns bedrifter avvikler (inkl. mitt eget gjennom 30 år) som følge av bl.a. et skjemavelde og en papirmølle uten sidestykker samt et stort tidspress. Blir det noe tid/penger igjen til utførelse?

    NB! Slår ikke alle under en kam.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *