Minstelønna gikk kraftig opp for utenlandske arbeidstakere før jul. Krav til spiserom ble fjernet i allmenngjøringsbestemmelsene, men er ivaretatt i annet lovverk. Disse kara ser imidletid ut til å trives med uteservering av pølser. (Illustrasjonsfoto)

Raskere minstelønnsøkning

Tariffnemnda besluttet 20. desember å heve minstelønnssatsen for utenlandske, ufaglærte bygningsarbeidere med 11 kroner til 144.50 for allmenngjorte tariffavtaler i byggebransjen. Økningen får ikke tilbakevirkende kraft, men for framtida vil det bli slik.

Fram til nå har økningene i minstelønningene trådt i kraft når tariffnemnda har fattet sin beslutning, men for framtida vil lønnsøkningen gjelde fra tidspunktet for tariffoppgjørets avslutning, og bli etterbetalt.

Redusert overtidsbetaling

Det var en enstemming nemnd som besluttet å videreføre allmenngjøringen av tariffavtalene i byggebransjen. De nye satsene gjelder alle bygningsarbeidere i bransjen, også de som jobber i bedrifter uten tariffavtale.

Godtgjørelsen på 50 prosent for overtid ble imidlertid fjernet, så nå gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser om 40 prosent tillegg ved overtid.

Nye satser

De nye minstelønnssatsene ble som følger: Faglærte skal ha 154,50 per time, ufaglærte uten bransjeerfaring 139,00, ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring 144,50 og arbeidstakere under 18 år får nå 93,00 kroner timen.

Krav til hvile- og spiserom samt innkvartering ble tatt ut av bestemmelsene da disse er ivaretatt i annen lovgivning.

Allmenngjøringen av tariffavtalene for elektrikere i byggenæringen og de som jobber på landbaserte petroleumsanlegg, ble ikke videreført, se tidligere sak.

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen