Elektrikerne i Oslo er ikke lenger skjermet for lønn under tariff hos uorganiserte kolleger etter at tariffnemnda opphevet allmenngjøringen av tariffavtalen mandag.

Åpner opp for sosial dumping

Mandag vedtok tariffnemnda å fjerne kravet om allmenngjøring av tariffavtalene for elektrikere i byggenæringen i Oslo og for dem som jobber på landbaserte petroleumsanlegg. Byggenæringen og verftsindustrien fikk beholde allmenngjøringen.

– Sosial dumping vil øke i våre områder. Allmenngjøringsinstituttet er veldig svekket med dette vedtaket, sier Hans O. Felix, leder i El og IT Forbundet til Klassekampen.

Sterke dokumentasjonskrav

Tariffnemnda tar jevnlig opp til vurdering behovet for allmenngjøring av tariffavtalene og kravet til minstelønn. Det er strenge krav til dokumentasjon på at det foregår sosial dumping i de enkelte tariffområder for at kravet om allmenngjøring skal opprettholdes. Nå klarte ikke arbeidstakersida å framskaffe slik dokumentasjon for elektrikerbransjen og landbasert petroleumsvirksomhet, og dermed valgte tariffnemnda å oppheve allmenngjøringen.

– Riktig avgjørelse

– Vi synes det er en riktig avgjørelse. Den viser at lovgivernes ønsker følges opp, sier NHO-direktør Nina Melsom i arbeidsrettsavdelingen.

Hun er ikke bekymret for økt sosial dumping.

– Det er en bekymring som er unødvendig. Bransjen har selv fokus på å ha ryddige og ordentlige forhold. Skulle det vise seg at det blir uryddige forhold, kan man dessuten begjære allmenngjøring på nytt, påpeker Melsom overfor Klassekampen.

Allmenngjøringens paradoks

Kravet til dokumentasjon av at sosial dumping faktisk foregår i en bransje for at allmenngjøringsloven skal gjelde for den bransjen, er allmenngjøringsbestemmelsens paradoks. Hvis allmenngjøring innføres og den virker etter hensikten, altså hindrer sosial dumping og underbetaling av ansatte i bransjen, så skal allmenngjøringsvedtaket oppheves, og det skal være fritt fram. Slik kan det så være til det igjen kan dokumenteres at det foregår sosial dumping i bransjen. Da kan allmenngjøring innføres igjen.

Om vedtakets intensjon innfris, oppheves det. Slik sett er bestemmelsen unik i norsk lovgivning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *