Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim fikk i går overlevert nyttig kunnskap om forebygging av skader som framtidige klimaendringer kan påføre viktig infrastruktur. (Arkivfoto)

Må komme i gang nå for å møte klimaendringene

Med en temperaturstigning på mellom 2,3 og 4,6 grader fram mot 2100 står Norge og resten av verden foran store klimaendringer. Norge må tilpasse infrastrukturen slik at den takler de nye forutsetningene som kommer. Det går fram av rapporten «Tilpassing til et klima i endring» som miljø- og utviklingsminister Erik Solheim fikk overlevert i går.

– Rapporten gir nyttig kunnskap om hvordan vi kan tilpasse oss klimaendringene. Klimaendringene påvirker alle sektorer fra landskapet til havet og veier, bygninger og folkehelse, sa Erik Solheim da han mottok rapporten fra utvalgsleder Oddvar Flæte.

Temperaturen bestemmer

– Hvor hardt rammet vi blir av klimaendringene henger nøye sammen med hvor mye temperaturen stiger. Temperaturstigningen kan vi bare påvirke ved å kutte i utslippene, sier Oddvar Flæte.

I utvalget som har utarbeidet rapporten har han blant annet hatt med seg tidligere administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Sverre Larssen.

– Vi har i dag et stort etterslep i vedlikehold av vann og avløp, bygninger, veier og jernbanelinjer. Vi er ikke engang tilpasset dagens klima. Dette må rettes opp, sier Flæte.

Råteskader

Med økt nedbør øker også faren for råteskader på bygninger. Fuktigere vær vil også gi oftere stormflod, skred, ras og flom. Dette vil være en risiko for bygninger, kraftforsyning, veier og jernbane.

Utvalget peker på at hensynet til klimaendringene må inn i samfunnsplanleggingen. Mye ansvar faller på kommunene, som har ansvaret for byggeprosesser og arealplanlegging.

– Kommunene er i frontlinjen for å håndtere konsekvensene av klimaendringene. Vi foreslår både en styrking av kompetansen, mer ressurser og bedre planverktøy. I tillegg foreslår vi at retningslinjene blir mer tydelige, sier Oddvar Flæte i en pressemelding fra departementet.

Rapporten «Tilpassing til et klima i endring» kan leses på Miljøverndepartementets nettsider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *