I Telemark har fire latviere bygd hytte for 15 kroner timen har Arbeidstilsynet avdekket. (Illustrasjonsfoto)

Hyttebygging til 15 kroner timen

Arbeidstilsynet i Telemark besøkte i september 25 byggeplasser i fjellregionen i Telemark, og på 20 av stedene fant tilsynet mangler. Ved ei hytte var lønningene til fire latviske arbeidere nede i 15 kroner timen.

– Vi trodde lønningene gikk oppover i tråd med hytteprisene. Men det vi så var at de snarere er på full fart ned, sier seniorinspektør Gunn Gjevstad til Varden. – Vi opplevde flere tilfeller av dårlig sikring av arbeiderne, lave lønninger og flere manglet ID-kort. Det gjaldt litauere, estlendere og latviere. Vi så at flere har fått en grunnlønn på mellom 14 og 20 kroner. Det tilsvarer minstelønnen i hjemlandet.

Hjemlandets lønn

De fire latvierne visste ikke hva de ville få i lønn, for den skulle de få når de kom hjem. I ettertid har Arbeidstilsynet fått dokumentasjon fra virksomheten, der det framgår at lønna er rundt 14–15 kroner timen.

Angis Englis i det latviske firmaet Sia Ekla innrømmer overfor NRK Telemark at de har betalt for lite, men hevder at lønna er omkring 80 kroner timen. NRK har sett lønnsslippene til de fire latvierne, og de viser en utbetaling på mellom 2.300 og 2.800 kroner i perioden 8. september til 1. oktober.

Ifølge forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler på norske byggeplasser skal en faglært ha 141,75 kroner i timen, en ufaglært 127.50 og en ufaglært med ett års erfaring ha 132,50 kroner i timen. Ungdom under 18 år skal ha 85 kroner timen. Dette er minimumssatser.

Misforståelse

Det er Flatdal Handlaft som har gitt oppdraget om å bygge den aktuelle hytta til firmaet fra Litauen. Daglig leder Johan Angre tror ikke det er riktig at latvierne har så lav lønn.

– Det tror jeg beror på en misforståelse. Når Arbeidstilsynet har spurt om hva de får i lønn og når de har ført opp lønnen sin, så er det lønnen de har i Latvia, sier han til NRK.

Hytta bygges for Astrid Versto, tidligere informasjonssjef på Slottet og NRK-journalist, og hennes ektemann Terje Svabø. tidligere journalist i både TV2 og NRK.

Versto sier i en kommentar at hun ikke kjente til lønnsforholdene for arbeiderne og at hun har bedt om et møte med det norske firmaet hun har avtale med.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *