Næringspolitisk direktør Audun Lågøyr i BNL deltok på høringen i justiskomiteen nylig. (Foto: BNL)

Må ha flere sentre mot arbeidslivskriminalitet

I Stortingets justiskomité gjentok BNL at etablering av flere sentre mot arbeidslivskriminalitet er viktig i kampen mot kriminalitet i byggebransjen.

Byggenæringens Landsforening (BNL) er enig med regjeringen i at utviklingen innen arbeidslivskriminalitet er svært alvorlig.

Hvor er innsatsen?

Kriminalitetsformen rammer både arbeidstakere som utnyttes, og eiere og ansatte i virksomheter som underbys av useriøse aktører.
Betydelige beløp unndras fra skattlegging og kriminelle aktører fortrenger lovlydige næringsdrivende.
k
– BNL er derfor skuffet over at regjeringen ikke prioriterer kampen mot arbeidslivskriminalitet i statsbudsjettet for 2016. Et konkret tiltak er å styrke arbeidet med å etablere flere sentre mot arbeidslivskriminalitet i hele landet, sier næringspoiltisk direktør Audun Lågøyr i BNL.

 

Nå haster det

I følgebrevet til Stortinget ber BNL om at tiltakene må prioriteres:

«Regjeringen la i januar fram en strategi mot arbeidslivskriminalitet. Den er på flere punkter en god strategi, men BNL mener at det haster å få på plass tiltak som kan stoppe og slå tilbake utbredelsen av arbeidslivskriminalitet. Politiet har en sentral rolle i dette arbeidet», heter det.

BNL ber derfor Stortinget om å øke satsingen på tiltak mot arbeidslivskriminalitet ved at det bevilges 100 millioner kroner for etablering av Sentre mot arbeidslivskriminalitet i hele landet.
Bevilgningen bør deles med like deler på politi, arbeidstilsyn og skatteetaten.
 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *