Boligveksten fortsetter

– Markedet har ikke tatt helt av, men vi er på vei opp, selv om nivået ikke er veldig høyt ennå, fortalte administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening da de la fram boligtall for 2. kvartal i formiddag.

Veksten har fortsatt med uforminsket styrke. Den samlede igangsettingen i årets første seks måneder var 54 prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor og hele 78 prosent høyere enn 2. kvartal i 2009.

23.000 i år

Det er i år ventet en produksjon på 23.000 nye boliger, beregnet ut fra tallene for første halvår.

– Det vi ser er ingen eksplosiv vekst, men et fornuftig nivå slik at vi slipper å få en plutselig oppbremsing, sier administrerende direktør Bjørn Magnor Birkeland i Prognosesenteret. – Vi ser at utbyggerne deler opp prosjektene i mindre enheter tilpasset etterspørselen i markedet.

Nå er også mange av de leilighetene som tidligere forble usolgte borte fra markedet, noe som gjør det enklere å selge nybygde boliger. Ut fra rent demografiske beregninger er boligbehovet 40.000 nye årlig, men likevel mener Boligprodusentene at mellom 25.000 og 30.000 er et godt nivå.

– Det er fortsatt rom for vekst, som Per Jæger litt lakonisk bemerket.

Han så for seg en økning i flere år framover, men i et moderat tempo.

Suverene Rogaland

Det er prosjektmarkedet med de store leilighetsbyggene som har vært hardest rammet av nedturen i markedet.

– At boligspekulantene trakk seg ut samtidig som finanskrisen satte inn, ga store utslag i leilighetsbyggingen i de store byene, særlig Oslo, sier Per Jæger.

Nå ser vi at det øker kraftig igjen i Oslo, men Stavanger og Rogaland troner suverent på toppen med 17 prosent av igangsettingen 1. halvår i år. Akershus har 12 prosent, Hordaland 11 og Oslo 10 prosent. Troms, Hedmark, Oppland og Telemark ligger i den andre enden av skalaen.

Økende ordrereserve

Ordrereservene nådde et absolutt bunnivå i 4. kvartal 2008. men siden 4. kvartal 2009 har den tatt seg betydelig opp og ligger nå på 118.000. Det siste året er ordrereserven økt med 30 prosent. Den største økning er kommet i leilighetsmarkedet, som også opplevde den største reduksjonen da krisa satte inn.

– Eneboligmarkedet er relativt stabilt på 8.000-9.000 årlig i både gode og dårlige tider, men over tid så har andelen i forhold til leiligheter og småhus gått ned fra rundt 60 prosent for 20-30 år tilbake til dagens vel 50 prosent, forteller Per Jæger.

24 prosent flere salg

Siste 12 måneder er det solgt 24 prosent flere boliger i dette landet, men det er store variasjoner fra måned til måned, med mars og juni som topper i år. Salget av leiligheter ligger nå bare så vidt bak salg av eneboliger med henholdsvis litt under og litt over 40 prosent, mens småhus ligger på 20 prosent siste kvartal.

Om rentas betydning for boligsalget sa Per Jæger dette.

– Lav rente er positivt. Vi tror den vil gå opp, men i et jevnt, sakte tempo. Vi liker dårlig at det er uro på rentemarkedet. Det får folk til å vente med boligkjøpet.

Bjørn Magnor Birkeland la til:

– De fleste forventer en renteøkning og har tatt hensyn til det ved kjøp. Folk kjøper ut fra behov, og de har lært av erfaringene fra nedturen vi har hatt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *