Skanska tar klimagrep

Den internasjonale entreprenøren Skanska vil ikke sitte på gjerdet under klimaforhandlingene som nå pågår på Bali. Sammen med 150 andre globale selskaper har entreprenøren nylig signert en oppfordring til verdens ledere om å inngå en forpliktende enighet om å redusere klimagassutslippene.

Skanska er sammen med StatoilHydro og Nokia de eneste nordiske selskapene som har signert et opprop om dette. Selskapene forplikter seg til å ta klimatrusselen på alvor og bistå myndighetene med å utforme regler og måleinstrument for å etablere en økonomi som baserer seg på reduserte karbonutslipp, skriver Skanska i en pressemelding.

Norsk miljøledelse
I Skanska-konsernets forretningsplan for 2008 – 2010 er det satt av 100 millioner svenske kroner årlig til en satsing på miljøriktig bygging. Satsingen ledes av tidligere konserndirektør i Skanska Norge, Hanne Rønneberg.

Nå er det klart at Lise Bergflødt vil gå inn i dette teamet fra årsskiftet. Hun er utdannet sivilingeniør og har det siste halve året jobbet som prosjektleder i Selvaag Pluss.

Krav fra kunder og myndigheter
I Skanskas globale grønne initiativ skal konsernet utvikle økonomisk gode og miljøriktige prosesser og produkter. Selskapet konstaterer at vi lever i en verden som er sterkt preget av klimaendringer.
Kunder blir stadig mer opptatt av å finne måter å redusere energiforbruk og utslipp på. Både innen EU og i USA kommer strengere krav til minimalisering av energiforbruk og CO2 utslipp for nye bygg. Skanska har igangsatt det grønne initiativet for sammen med samarbeidspartnere å bidra til miljøet på en positiv måte.

Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag 54.000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latinamerika.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *