Ber lærlinger jobbe ulovlig

– Mange lærlinger får spørsmål fra sjefen om å jobbe svart eller i strid med sikkerhetsbestemmelsene, bekrefter elev- og lærlingeombud Magne Seierslund i Buskerud fylkeskommune.
En undersøkelse ved Åssiden videregående skole i Drammen viser at mange lærlinger vil si ja til å jobbe svart eller uten sikring dersom sjefen ber om det.

I en pilotundersøkelsen om yrkesetikik sier 88 prosent av elevene i de fire undersøkte klassene at de vil jobbe overtid mot svart betaling. 50 prosent vil si ja til å utføre farlig arbeid uten bruk av verneutstyr – hvis sjefen ber dem om det.

Tør ikke si fra
– Problemstillingene i undersøkelsen er høyst reelle, sier Magne Seierlund til Aftenposten. – Jeg får også henvendelser fra oppdragsgivere som spør om hvor mye det er lov å fakturere for arbeid utført av lærlinger. Enkelte arbeidsgivere fakturerer arbeid utført av lærling som om det var en fagarbeider, sier lærlingeombudet.
Han tror de færreste lærlinger tør å henvende seg til lærlingeombudet om brudd på lover og regler, og at det derfor er et større problem enn man klarer å avdekke.

Blåøyd NHO
– Bedriftenes yrkesetiske standard er høy. Foreldre må ta ansvar for dårlige holdninger, mener NHOs leder for etikk- samfunnsansvarutvalg, Sten Magnus. – Svart arbeid er det mest aksepterte lovbrudd i alle samfunnslag, sier han og mener ungdommene har med seg holdningene hjemmefra.
– Lærebedriftene har et bevisst forhold til opplæringsansvar og etisk standard, sier Sten Magnus.
Lærlingeombud Seierslund imøtegår NHO-representantens påstand om at lærlingene ikke blir satt under et etisk press i lærebedriftene.
– Det er blåøyd å si at det ikke kan skje i en lærebedrift. De som hevder det motsatte har ikke satt seg inn i hva som faktisk skjer, hevder Seierslund overfor Aftenposten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *