Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

– Godt nok opplyst

– En byggesøknad må inneholde all relevant informasjon slik at saken er godt nok opplyst til at kommunen kan si ja eller nei, for at saken skal kunne behandles som enkelt tiltak, sier avdelingsdirektør Malvin Bjorøy i Avdeling for sentral godkjenning i Statens bygningstekniske etat.

Har man fått tillatelse til å bygge når søknad om enkle tiltak ikke besvares av kommunen innen den lovpålagte frist på tre uker? Lovverket er tvetydig, og svarene fra forvalterne av plan- og bygningsloven i BE er heller ikke krystallklare.

Tre uker
Kommunen må vurdere søknaden og se om den oppfyller kriteriene for å bli behandlet som ”enkle tiltak”.
– Innen tre uker må kommunen bestemme seg for sakstype. Kommunen kan også innen samme frist bestemme seg for at de vil behandle søknaden som en ettrinnssøknad og gi tillatelse på bestemte vilkår, forteller Bjorøy.
– Men det er ikke fritt fram selv om kommunens avslag på søknaden om enkle tiltak først skulle komme etter fristens utløp. I slike tilfeller må utbyggeren gå i dialog med kommunen og finne fram til løsninger.

Hodet i sanden
Avdelingsdirektøren kjenner godt til saken fra Stovnerveien, da BE allerede har sendt varsel om tilbaketrekning av sentral godkjenning for firmaet.
Det kan se ut som om utbygger har stukket hodet i sanden etter at treukersfristen var ute. Han burde fortsatt dialogen da avslaget kom to dager etter fristens utløp, ikke bare satt igang. Det taler ikke til fordel for utbyggeren.
Men avdelingsdirektør Bjorøy er heller ikke helt fornøyd med kommunens handlemåte.
– Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har gjort om søknaden fra enkelt tiltak på et grunnlag som BE på prinsippielt grunnlag mener kan være ”for tynt”. Den burde også fulgt opp raskere. 3 uker er 3 uker og ikke 3 uker og noen dager!
Saken er fortsatt til behandling i hans avdeling. Derfor vil ikke Bjorøy bli for konkret og bestemt i sine uttalelser om nevnte sak, også fordi de på det tidspunktet Byggmesteren snakket med ham, ikke hadde fått firmaets redegjørelse i saken.

– Ja-lov
– Plan- og bygningsloven er i utgangspunktet en ja-lov, og kommunene skal si ja om de ikke har en god grunn til å si nei, påpeker Bjorøy. – Og loven sier at de skal avgi sitt svar innen tre uker, og det er en frist kommunene skal klare å overholde.
Malvin Bjorøy er tidligere bygningssjef i Drammen kommune, og han forteller at der utarbeidet kommunen en sjekkliste for bruk i byggesaker. Lista ligger på kommunens nettsider, slik at alle som hadde behov for det, selv kan bruke den til egenkontroll av sin byggesøknad før den sendes inn.
– I Drammen ble denne meget godt mottatt av bransjen og publikum, og kommunen fikk inn flere bedre utfylte søknader etter dette.

Mottakskontroll
Med så kort tid som tre uker, kan det være en utfordring for kommunene å få vurdert og avgjort en søknad om enkle tiltak innen fristens utløp.
– Jeg anbefaler kommunene å opprette en mottakskontroll for søknader. Etter arkivering må saken ses over om det er mangler i selve dokumentasjonen eller om det er nok til å si ja eller nei. Kommunen må ta stilling til om den har noe grunnlag for å si nei til søknaden om enkle tiltak. I så fall ble søker varslet umiddelbart via telefon eller epost om manglene. Saken ble så lagt i bero til tilleggsinformasjonen kom inn.
Med dette systemet fikk kommunen ryddet unna 90-95 prosent av meldinger/enkle tiltak de fikk inn i kommunen på en konstruktiv og serviceorientert måte.
– Det er lett å ”finne fem feil” i en byggesøknad, men det skal vi ikke bruke tid på. Vi skal sjekke om opplysningene som er gitt i søknaden er tilstrekkelige til at vi kan si ja eller nei til søknaden. Ansvaret for selve byggeprosjektet er belagt med ansvar. Er kommunen usikker kan eller bør prosjektet belegges med uavhengig kontroll – eller tilsyn.

– Klag mer
– Det klages for lite, mener Malvin Bjorøy. – Det er et sunnhetstegn at klagene øker. Hører kommunene ingenting konkret, blir det heller ingen endringer.
Bjorøy mener næringen må stille krav til korrekt saksbehandling, da saksbehandlingen ikke blir bedre enn de kravene som stilles.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *