Byggmestrene vil ha styrket offentlig tilsyn i byggesaker

Byggmesterforbundet støtter kommunalministerens ønske om å redusere byggskader og byggfeil. Det trengs tiltak for å begrense feil og skader på bygg, men Byggmesterforbundet vil advare mot fordyrende byråkratisering som ikke får ønsket effekt.

I en uttalelse vedtatt på Byggmesterforbundets landsmøte i dag, uttrykkes det bekymring over kommunalministerens signaler om ny tredjeparts bygningskontroll, og om det er veien å gå i arbeidet mot byggfeil og -skader.
Byggmestrene mener det i stedet må legges mer vekt på kunnskap og holdninger i alle ledd i byggeprosessen og at kommunene må føre hyppigere tilsyn i byggesaker.

Byggmesterforbundet forutsetter at eventuelle endringer i bygningskontrollen baseres på en analyse av hva som er årsaken til feil og skader på bygg. Dette for at kontrollen skal få ønsket effekt, og settes inn på områder der de største byggskadene oppstår.
Tidligere analyser fastslår at så mye som 60 prosent av byggskadene oppstår i prosjekteringsfasen, 30 prosent ved utførelsen og 10 prosent ved produktfeil eller ved feil bruk av materialer.

Byggmesterforbundet vil advare mot økt byråkratisering som kan følge av en ny bygningskontroll og at dette vil bli kostnadskrevende for samfunnet.
Dagens svært hektiske byggemarked har ikke ledige hender til å ta seg av nye oppgaver som følger med denne kontrollen, verken i det offentlige eller i det private næringsliv.
Byggmesterforbundet påpeker problemer som kan oppstå i forhold til habiliteten til den kontrollerende når kontrollen privatiseres.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *