Heder for ulykkesforskning

Ved Legeforeningens Landsstyremøte i forrige uke, mottok forsker og stipendiat Hans Magne Gravseth, Den norske legeforenings pris for forebyggende medisin 2007.
Prisen gikk til forfatterne av artikkelen «Risikofaktorer for ulykkesskader i bygge- og anleggsbransjen.

Gravseth deler prisen med forsker Johan Lund og overlege Ebba Wergeland, ved institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo.

Akkord farlig
Gravseth er til daglig forsker på Stami, Statens Arbeidsmiljøinstitutt, men også knyttet til Legevakten i Oslo. Det var på sistnevnte sted han gjorde sine erfaringer som ble grunnlaget for den prisbelønte artikkelen.
Forskeren hadde gjennomgått en rekke innkomne yrkesskadede personer fra bygg- og anleggssektoren. Nitidig granskning av de bakenforliggende årsakene til de enkelte ulykkene, avdekket at tidspress var medvirkende årsak til en tredjedel av ulykkene.
I et intervju med Byggmesteren i oktober 2004 tar Gravseth til orde for å reforhandle tidsfrister i byggekontraktene. Han ville også avskaffe dagsmulkter ved forsinkelser og avskaffe prestasjonslønnssystemer som akkord.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *