Streiket for å beholde AFP

I dag markerte en rekke klubber og foreninger over hele landet sin motstand mot en svekkelse av AFP-ordningen ved politisk streik fra klokka tolv, blant annet som her på Youngstorget i Oslo.

Frykten for hvordan det vil gå med Avtalefestet pensjon (AFP) er stor i fagbevegelsen. En aksjon med utspring i Verkstedklubben Aker Verdal i Aker Kværner Verdal AS spredte seg derfor raskt til andre deler av landet. I dag på aksjonsdagen har nær 160 klubber og foreninger sluttet seg til aksjonen, blant dem en rekke innen bygg- og anlegg.

7 klare krav
Aksjonen krever at Stortingets pensjonvedtak om pensjonsreformen skal være forenlig med at det skal være mulig å gå av med AFP før fylte 67 år uten redusert pensjon i forhold til dem som holder ut til de er 67 år. Videre er kravene at alderspensjonen ved 67 år minst skal være på samme nivå som dagens, at pensjoner skal reguleres i takt med lønnsutviklingen og at det ikke blir noen heving av aldersgrensen for å oppnå full pensjon så lenge flertallet ikke greier å stå til de er 70 år. Førtidspensjonister må skatte som pensjonister, fortsatt 30 års opptjening for full pensjon i det offentlige og pensjonsopptjening under utdanning etter fylte 19 år hører med i kravene fra aksjonen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *