Vanvittig strømforbruk i fritidsboliger

Feriefolket lever godt på rekordlave strømpriser i Vinje i Telemark. Enkelte har forbruk som er større enn det flere helårsboliger har til sammen. En har i løpet av januar brukt 32.000 kWt, mer enn det en enebolig gjør et helt år.

Ifølge ta.no er ordfører Arne Vinje rystet når han hører om det store overforbruket av elektrisk strøm.

– Det har i mange år vært en politisk dragkamp om strømpriser i Vinje kommune. Når jeg hører at en hytteeier har brukt 32000 kilowattimer av kommunens konsesjonskraft på en måned, mener jeg det er på tide å få diskutert kommunens energipolitikk på nytt.
– Det kan rett og slett se ut som om kommunens gunstige strømpriser stimulerer til høyt forbruk og ikke bidrar til et overordnet ønske om energisparing, sier ordføreren.

Vinje kommune har en av landets gunstigste strømpriser. I vinter betaler alle cirka 20 øre per kilowattime for det som strømleverandørene kaller energileddet. Om sommeren er prisen fem øre billigere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *