Fortsatt tillatt med tjære

Statens forurensningstilsyn gir fortsatt tillatelse til produksjon og bruk av furtretjære på vernede bygninger og skip, i påvente av at EU skal bestemme seg for om tjæra skal omfattes av organisasjonens biociddirektiv.

Furutretjære har vært brukt for bevaring av stavkirker, andre gamle bygninger og båter i alle år i Norge, men også i andre nordiske land. Derfor har Norge sammen med Island, Danmark og Finland søkt om unntak fra biociddirektivet, slik at det vil være mulig å bruke dette fram til 2010 selv om EU skulle bestemme seg for at det er et biocid.

EUs biociddirektiv sier i dag at furutretjære er et biocid, men EU har ikke bestemt seg for om de skal være enige i en slik konklusjon.

En nordisk biocidgruppe har undersøkt furutretjæra, og blant annet effektivitetstestet flere ulike furutretjæreprodukter. De viser at tjære i noen grad er effektiv overfor enkelte typer skadesopper, men produktene er likevel ikke effektive råtesopphemmere i praksis slik de benyttes i Norden.

En viktig funksjon ved furutretjæra i tillegg til eventuell råtemotstand, er å redusere vanninntrengningen og lysnedbrytningen av treet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *