Spennende lesning i Byggmesteren nr. 10!

Vi er i mål med oktoberutgaven av Byggmesteren, og håper våre lesere finner mye god lesning også denne gangen. Nye byggeforskrifter og fuktseminar er litt av hva oktobernummeret kan by på. Hele 64 sider med nyttig stoff serveres våre lesere denne uken.
Eget tema i dette nummeret er Kunnskapsløftet.

Skolereform til det bedre
Skolereformen Kunnskapsløftet har fått mye kritikk fordi den kan føre til faglig nivåsenkning. Adjunkt Svein Grønvold ved bygg- og anleggsteknikk på Bjertnes videregående skole i Nittedal, ser imidlertid at reformen kan føre til det bedre. Han sikter blant annet til at mye av det praktiske må gjøres i verksted på skolen der alle blir nødt til å delta.
Vi har også snakket med elev Lars-Christian Tryger Nilsen (bildet)
Les mer om kunnskapsløftet her.

Sintef irettesetter departementet
Nye forskrifter alene kan ikke gi redusert energiforbruk, påpeker Sintef Byggforsk i høringsuttalelsen om nye tekniske forskrifter. Mange prosentpoeng av dagens energiforbruk kunne vært spart allerede – dersom dagens krav var fulgt. Manglende kontroll gjør at denne sparemuligheten går tapt. Sintef Byggforsk er også kritisk til den korte overgangsperioden for forskriftene.

Gir arkitektene skylda
Han gikk langt i retning av å gi arkitektene skylda for mange av de utvendige vannskadene som påføres moderne hus, sivilingeniør Trond Bøhlerengen, da han holdt et engasjert innlegg på et seminar om fuktskader nylig. Den profilerte sivilingeniøren mente det er mange i byggebransjen som har mye å lære om bygningsfysikk. Men de var ikke på seminaret!

Skuffet over statsbudsjettet
Med økt arbeidsgiveravgift for de eldste arbeidstakerne, vil regjeringen dekke tiltak knyttet til IA-avtalen. Avgiften skal opp med 1 prosent fra dagens 10,1. Skattene øker også. Flere kommer inn under grensen for toppskatt. Dessuten foreslås det i statsbudsjettet å innføre en ny NOx-avgift. NHO er skuffet over statsbudsjettet, og mener det finnes bedre måter å redusere NOx-utslipp enn ved en ny avgift.

Vil heller hjelpe enn å ta
Tom Egil Leret som er seniorinspektør i Arbeidstilsynet, vil heller hjelpe arbeidstakere til å unngå skader enn å ta dem for feil de gjør. Vi var med ham da han var på inspeksjon som del av Europeisk Arbeidsmiljøuke 2006. Hensikten med uka er å lære de yngste arbeidstakerne gode HMS-vaner fra starten.
Les saken her

Uten polakkene stopper Norge
Uten polakker og baltere vil veksten stoppe opp i Norge. Ingen vet riktig hvor mange som er her, og ingen vet hvor lenge de blir. – Om dere ikke behandler dem skikkelig, går ryktene fort og rekrutteringsgrunnlaget kan forsvinne, advarer lederen i Fellesforbundet, Kjell Bjørndalen.
Han viser til eksempler som minner om kontraktørvirksomhet. Arbeidstakere fra Polen og Estland, Litauen og Latvia tvinges til å etablere egen bedrift, men oppfatter knapt selv at de ikke er vanlige lønnsmottakere der de jobber.

Tjenestepensjon nå!
Fristen for å sørge for en tjenestepensjon til de ansatte går ut ved årsskiftet. Har du ennå ikke tenkt på dette, er det på tide å hive seg rundt. Har du bladd forbi tidligere artikler om temaet i Byggmesteren, har du nå sjansen til å oppdatere deg, før du velger en av de mange som tilbyr slik pensjon i det norske markedet. NHO har nok det rimeligste tilbudet, men er det det beste for deg og dine ansatte, og noe du kan rekruttere nye medarbeidere med?

Redusert straff
Ankebehandlingen av tingrettsdommen i saken om den doble dødsulykken på Kampen skole i 2002, førte til frifinnelser og reduserte straffer for de involverte. Nå anker de to som også ble dømt i lagmannsretten, saken inn for Høyesterett. Påtalemyndigheten har store problemer med å bevise skyld både i forhold til byggherreforskriften og arbeidsmiljøloven.

Vann og kroner renner ut
Erstatningsutbetalingene etter vannlekkasjer utgjorde i fjor 1,7 milliarder kroner, og vil i år passere 2 milliarder. I en bygningsmasse som eldes, vil vannlekkasjene bare bli flere i årene som kommer, om ikke noe gjøres. Men nå setter Norske Rørleggerbedrifters Landsforening i gang et prosjekt som skal stoppe noe av vannet som er på avveier i tusenvis av hus og hjem. Rørleggerne skal gjøre en bedre jobb ved nyinstallasjoner.

Vil du abonnere eller bestille medarbeiderabonnement? Klikk her

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *