Arbeidstilsynet – Vil heller hjelpe enn å ta

Drammen: Når Tom Egil Leret kommer uanmeldt på besøk på en byggeplass, er det ikke for å finne mest mulig galt. Han er løsningsorientert, og vil bare ikke at noen skader seg eller mister livet. Nettopp dette er også fokus i Europeisk Arbeidsmiljøuke 2006

At arbeidstilsynet har mye på tallerkenen med byggeaktiviteten i dag, er en kjent sak. Dette gjelder også Buskerud, og i forbindelse med Europeisk uke i oktober følger vi seniorinspektør Tom Egil Leret på tilsynsbesøk i Drammen.

Flere fokus
Ved siden av arbeidet med utenlandsk arbeidskraft og tilsyn med de store konsernene i bygg og anlegg, er Leret også opptatt av de yngste arbeidstakerne våre.
Arbeidstilsynet Indre Østland spenner over alt fra hyttebygging på Gol til bro- og tunnelbygging ved Oslofjorden, men lærlingene finner de like i nærheten, her i Drammen.
Lærlingene står Leret nært også av andre grunner. Inspektøren har bakgrunn som elektronikkingeniør med fagbrev som vikler/montør, i huselektronikk og i hvitevarereparasjon. Før han ble statsansatt jobbet han som opplæringsleder hos en hvitevareprodusent, hvor han hadde ansvar for ekstern og intern opplæring, og for lærlingene. Utover dette var han fagprøvesensor.
– På bakgrunn av den jobben har jeg litt forkjærlighet for lærlingene, sier Leret.
På spørsmål om han tar ekstra hensyn overfor denne gruppen når han er ute på inspeksjon, kommer det ganske kontant:
– De er tøffere de, enn de eldre! De er mindre ydmyke, og det virker som de forholder seg annerledes til autoriteter.

Rett nedi gata
Arbeidstilsynet får tips fra lensmenn og politi, og har en god dialog med regionalt verneombud. Men det hender at de bare kjører rundt og ”sveiper”, og private henvendelser er det mange av. Spesielt hvis noe nettopp har skjedd, og det har vært oppe i media.
Byggeaktiviteten er stor i Drammen, og midt i sentrum står et leilighetsbygg som ventes ferdigstilt ved årsskiftet. Tom Egil Leret kjører forbi hver dag, og har ikke foreløpig sett noen grunn til å ta turen innom, men han mener de har noen lærlinger der, så byggeplassen får besøk denne dagen.

Rolige tilstander
Noen skeptiske blikk kastes i vår retning i det den høye skikkelsen med hjelm og umiskjennelig merket jakke entrer grunnetasjen i bygget. Men de ansatte viser villig vei mot det midlertidige kontoret hvor vi finner de ansvarshavende i ARBO Entreprenør AS, og HMS-leder Cecilie Søvik. Vi får opplyst at ti virksomheter er i sving i prosjektet, fordelt på de ulike fagområdene.

Cecilie Søvik viser oss rundt i bygget, og i fjerde etasje ser vi nærmere på leilighetene. I en av dem finner vi to mann i gang med å montere en verandadør.

Den ene av dem er lærling Kenneth Mile Hansen. Dette er hans andre år i læra, og han har vært i ARBO siden han begynte. Det er første gang han møter Arbeidstilsynet.
Inspektør Leret ser seg grundig om i etasjen, og i samråd med Søvik og Jan Arild Andorsen blir han enig om at arbeidet med innsetting av verandadører må sikres bedre så lenge selve verandaen ikke er på plass.

Lærling Kenneth følger oppmerksomt og nysgjerrig med på samtalene, før det er hans tur. Leret går gjennom en liten sjekkliste med ham, og spør om kontrakt, fadderordning og veiledning i forhold til utstyr de bruker på plassen. Kenneth kan blant annet fortelle at han har vært med på vernerunder med HMS-leder Cecilie.

Utvendig overblikk
Vi fortsetter runden, og tar turen ut på en felles takterrasse som vender inn mot bakgården. Tom Egil Leret peker, spør, noterer og gir råd. Cecilie Søvik peker, forklarer og lytter.
Vel nede på gata igjen tar vi en siste oversikt av bygget før en liten oppsummering tas på kontoret. HMS-planen gjennomgås nøye, og mens Leret og Søvik jobber seg gjennom papirene, kommer Labinot Ajeti innom et ærend. Han tar seg gjerne tid til en liten prat, han også.

Viktig tilsyn
I likhet med Kenneth Mile Hansen har han jobbet i ARBO siden han begynte på læretida i fjor. Heller ikke han har møtt noen fra Arbeidstilsynet før. ”Nå kommer de og pirker på ting” er den gjengse oppfatningen av tilsynsbesøk, men Labinot synes inspektøren virker ok, og ser viktigheten med jobben tilsynet gjør.
– Vernerundene med Cecilie synes jeg er lærerike, forteller Labinot.
– Du tenker mer over sikkerheten når du går rundt og ser kun på det, enn når du står og jobber.
Også denne gutten må i ilden, og inspektør Leret tar ham gjennom listen av spørsmål. Etter en liten spøkefull hentydning om at vi kunne jo be HMS-lederen gå ut så lenge.

Generelt bra
Leret har noen innvendinger også med hensyn til lærlingene, og vil ha tilbakemelding på et par punkter fra HMS-leder Søvik. Prosjektets HMS-plan trenger noe revidering, og han nevner spesielt sikker jobbanalyse, fadderordning for lærlingene, og igjen sikker jobbanalyse. Men bortsett fra dette og noen enkeltsaker rundt om i bygget, får ARBO bestått. Leret understreker at han ikke har sett grunn til å stoppe her på vei til jobben ennå.
Søvik forteller at hun terper på enkelte saker med lærlingene, og er klar over at det er noe hun bare må fortsette med.
– Rett heller på et ufullstendig rekkverk i stedet for å bare gå forbi, sier hun.

Savner samarbeid
Inspektør Leret mener at det ikke er noen alene som er syndebukk når ulykker skjer. Han kan fortelle om en byggfaglærer som falt ned flere meter fra et stillas. Foran øynene på elevene sine. Lemmene i stillaset var for korte til rammeverket og ga etter ved belastning. Elevene var i sjokk, og Leret tror ikke læreren er tilbake i jobb ennå.
– Det burde vært kvalitetskontroll på yrkesfaglærerne. Hvis ikke, terper de på uvanene sine i stedet for å lære elevene HMS riktig.
Han forteller om et annet tilfelle der en svenn falt ned under arbeid sammen med to lærlinger.

Farlig å falle to meter også
– En vanlig misforståelse er at man ikke trenger rekkverk på stillaser hvis de ikke er to meter. Mange leverandører selger stillas på 1,99 meter for å vri seg unna regelen om rekkverk, men du kan fortsatt drepe deg om du faller ned fra 1,99 meter.
– Fram til første august i år var det 26 arbeidsrelaterte dødsfall i Norge, og ni av disse var i bygg- og anleggsnæringen, forteller Tom Egil Leret.

Fakta: Europeisk arbeidsmiljøuke 2006, 23. – 27. oktober
– Rett start
Unge arbeidstakere er 50 % mer utsatt for arbeidsulykker enn andre aldersgrupper.
Skadefrekvensen er økende.
Arbeidstilsynet har denne uka spesielt spesiell oppmerksomhet på de yngste i arbeidslivet, og besøker skoler og arbeidsplasser med informasjon om rettigheter og forebygging.
Les mer på www.atil.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *