Forskriftene krever mer enn lavenergi

Norges største boligbygger har kommet langt med lavenergiboliger, men kan ikke tilfredsstille forskriftskrav som nå har vært ute på høring. Mesterhus Norge ønsker derfor ikke bli tatt til inntekt for Kommunaldepartementets forslag til nye energikrav i teknisk forskrift.

Dette går fram av en av de 42 høringsuttalelsene som er kommet til Kommunaldepartementet innen fristen som gikk ut fredag.

Dårlig underbygget
Mesterhus er blant dem som mener at kravene i forskriftsutkastet er for ambisiøse. Kjedeleder Arve Solheim skriver dessuten i høringsuttalelsen at forslagene er dårlig underbygget.
-Vi støtter høringsuttalelsene fra Boligprodusentenes forening og fraråder en så kraftig skjerping av forskriftsnivået, heter det.

Ikke noe argument
I et eget avsnitt om lavenergiboliger, fastslår Solheim at Mesterhus Lavenergi ikke tilfredsstiller det ambisiøse forskriftsnivået som nå foreslås. At Mesterhuskjeden tilbyr lavenergiboliger, må derfor ikke brukes som argument for innføring av forskriftsforslaget, avslutter han.

Må prosjektere for millioner
Mesterhus Norges leder sier i notatet at han er forbauset over høringsforslagets påstand om at de nye energikravene neppe vil medføre merarbeid eller økte kostnader for de prosjekterende. Han viser til at Mesterhus og andre huskjeder blir nødt til å utikle nye hustegninger og nytt katalog- og brosjyremateriell. Med 40-50 modeller, vil kostnadene beløpe seg til mange millioner for Mesterhus alene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *