Nå kommer nye energikrav

De har lenge vært varslet, i går ble de lagt fram, og nå skal de nye byggeforskriftene ut på høring. Men allerede 1. januar neste år skal de begynne å gjelde.

Regjeringens nye byggeforskrifter om energikrav reduserer energibehovet i nye boliger og andre nybygg med ca. 30 prosent. Med dette forslaget tar regjeringen et langt skritt for å nå Soria Moria-erklæringens mål om lavenergiboliger og redusert bruk av elektrisitet til oppvarming, mener kommunal- og regionalminister Åslaug Haga og miljøvernminister Helen Bjørnøy, ifølge en pressemelding.

Med de nye reglene får småhus et energibehov på 125 KWh/m2 år mot 173 KWh/m2 år i dagens regelverk.
I blokkboliger vil energibehovet ligge på 108 KWh/m2 år. De nye reglene gjelder for alle nybygg og gir en bygningsmasse med gode og langlivede energikvaliteter.
Det skal innføres minstekrav til isolasjon, og ventilasjonssystemene skal bli mer energieffektive.
Forslaget sendes på høring nå, og nye krav vil gjelde fra 1. januar 2007 med en overgangsperiode til 1. januar 2009.

Lønnsomt
– Å bygge hus med lavere energibehov er lønnsomt. Sintef Byggforsk har gjennomført økonomiske analyser som viser kostnader og inntjeningstid for 13 ulike bygningstyper, forteller kommunal- og regionalminister Åslaug Haga.
Det vil koste ca. 70 000 kroner mer å bygge et energivennlig småhus på 160 m2. De økte utgiftene til renter og avdrag oppveies av lavere strømregning. Inntjeningstiden for nødvendige energitiltak er lengst for småhus. Andre typer bygg, som for eksempel sykehjem, sykehus og forretningsbygg, har en inntjeningstid på bare seks år.

Kraftig reduksjon
De nye kravene bidrar til å redusere energibehovet i ny bygningsmasse med ca. 500 millioner KWh hvert år.
Det tilsvarer den årlige energibruken for ca. 25 000 boliger, hevder Kommunaldepartementet i en pressemelding.
Til sammenligning har Alta kraftverk en årlig kraftproduksjon på 625 millioner KWh.

Stor effekt
-Ifølge analyser gjennomført av Statens forurensningstilsyn er energitiltak i byggsektoren et av de mest kostnadseffektive tiltakene som kan velges for å redusere CO2- utslippene, og de nye kravene vil redusere CO2-utslippene med ca. 0,15 millioner tonn hvert år. I dag utgjør energibruk i bygningsmassen er 10 til 15 prosent av CO2- utslippene i Norge, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Laft fortsatt mulig
Det vil fortsatt være mulig å bygge laftede boliger, men for å oppfylle energikravene må slike hus blant annet ha ekstra god isolasjon i gulv og tak.

-Regjeringen vil at de nye reglene også skal gjelde for fritidsboliger over 80 m2. Det skal være mulig å bygge mindre hytter med en enklere teknisk standard, men store fritidsboliger som brukes mye og har et stort oppvarmingsbehov må også tilfredsstille energikravene, sier Haga og Bjørnøy.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *