Budsjett for flere barnehager

Norsk økonomi går godt, og regjeringen legger opp til at det skal fortsette med revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i formiddag. For byggenæringen er det verdt å merke seg fortsatt satsting på barnehager.

I det reviderte budsjettet er følgende prioritert: Utbygging av nye barnehageplasser, samferdsel, miljøtiltak og kriminalomsorg.

13.500 barnehageplasser
Det blir foreslått nesten 700 millioner kroner mer til barnehagesektoren. Nesten 250 millioner av dette er tenkt til å finansiere tilskudd til ekstra utbygging og drift av nye barnehageplasser i 2006. Dermed kan det bygges 13.500 nye barnehageplasser i år som i fjor.

Boliger til bostedsløse
Kommunaldepartementet vil satse på å hjelpe bostedsløse. 20 millioner kroner settes av til å styrke den lokale innsatsen for å tilrettelegge boliger og oppfølgingstjenester for personer som i dag oppholder seg i hospits og andre midlertidige botilbud, sier kommunalminster Åslaug Haga i en pressemelding.

10 års fastrente
Husbanken skal fra høsten kunne tilby lån med fast rente i 10 år. Et tilbud om større forutsigbarhet for de som ikke har så mye å rutte med, ifølge kommunalministeren.

Mer til ByggSøk
ByggSøk er et meget godt bidrag i arbeidet med å få en raskere og enklere plan- og byggesaksprosess for alle parter, mener kommunalministeren, og satser ytterligere 4,5 millioner på det offentlige systemet for elektroniske byggesaksbehandling.
ByggSøk har ambisjon om at 25 prosent av byggesøknadene skal komme over nettet, og at 80 kommuner skal være i stand til å motta elektroniske søknader i løpet av dette året.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *