Enige om bøter

NHO og LO går begge inn for at arbeidstilsynet skal kunne ilegge bøter til firmaer som bryter bestemmelsene om allmenngjøring av tariffavtalene og betaler dårligere enn minstelønn på 126 kroner.
– Dette er et viktig tiltak mot sosial dumping, sier NHO-direktør Sigrun Vågeng til NRK.

I dag må arbeidstilsynet melde firmaer som ikke følger loven om allmenngjøring av lønns- og arbeidsvilkår i byggebransjen på Østlandet og i Hordaland, til politiet. Deretter er det opp til politiet å bringe saken videre i rettssystemet. Så langt er bare en av flere anmeldte saker etterforsket, og ingen er siktet eller dømt for brudd på denne bestemmelsen.

Byggebransjen i flere andre deler av landet ber nå om at allmenngjøringsloven også skal innføres i deres fylker.

Brussel-retur
Det omstridte tjenestedirektivet, som kan åpne for utstrakt sosial dumping, var igjen tema da 25 EU-ministre møttes i Brussel i går. I februar vedtok EU-parlamentet et kompromissforslag som inneholdt en lang rekke unntak fra bestemmelsen om fri flyt av tjenester over landegrensene innen EU. Blant annet ble vikarbyråer unntatt. Nå er det duket for at disse igjen skal komme inn under tjenestedirektivet.

Tjenestedirektivet bygger på opprinnelseslandprinsippet, det vil si at det er lønninger og arbeidsvilkår i tjenestetilbyders hjemland som skal gjelde også når tjenestene utføres i andre land. Det er dette som mange mener åpner for sosial dumping. EU-parlamentet strøk begrepet i sitt kompromissforslag, men det kan nå være på vei inn igjen, melder Aftenposten.

Den norske regjeringen har varslet at den kan komme til å bruke sin reservasjonsrett i EØS-avtalen mot tjenestedirektivet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *