For få lydhøre for støy

Bare halvparten av de byggebedriftene arbeidstilsynet besøkte i løpet at tre dagers støytilsyn i forrige uke, hadde gjennomført tiltak for å redusere støyen. 18 prosent av de undersøkte bedriftene med støy som kan gi økt risiko for ulykker i byggebransjen, har ikke engang vurdert støyforholdene.

De tre første dagene av forrige uke gjennomførte arbeidstilsynene over hele Europa støytilsyn. I Norge ble 640 virksomheter i flere bransjer kontrollert. 63 prosent av de besøkte bedriftene fikk til sammen varsel om pålegg for 1.098 forhold.

Bygg dårligst
Bygg og anlegg er blant de bransjene som kom dårligst ut. Bare 38 prosent av de kontrollerte bedriftene i byggebransjen hadde gjennomført nødvendige støymålinger, og ble dermed dårligst av alle. 44 prosent hadde målt støyen, mens det ikke var påkrevd i de resterende.

44 prosent av byggebedriftene har i løpet av de siste fem år ikke gjennomført tiltak for å redusere støyeksponeringen.

51 prosent av bedriftene har ikke gjennomført tiltak eller har planer for å redusere støybelastningen i bedriften, til tross for at dette er påkrevd.

69 prosent av virksomhetene hvor det er påkrevd, kunne ikke dokumentere en tidfestet plan for reduksjon av støybelastningen.

34 proent har ikke benyttet bedriftshelsetjenesten eller annen ekstern kompetanse i arbeidet med planer og tiltak mot støy, og 9 prosent hadde ikke engang knyttet seg til en bedriftshelsetjeneste, slik de er pålagt.

29 prosent hadde ikke rutiner for hørselkontroll av ansatte, og like mange manglet varselskilt i støysoner.

Les omtalen av arbeidstilsynets seminar om støy i Byggmesterens novemberutgave.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *