BNL kraftig provosert av statsbudsjettet

Stikk i strid med Stortingets vedtak i sommer, kommer regjeringen igjen trekkende med innstramminger i lønnspliktperioden og dagpengeperioden. Dette vil få stor betydning for byggenæringens bedrifter, og provoserer Byggenæringens Landsforening (BNL).

I statsbudsjettet som ble lagt fram i dag, foreslås det å øke arbeidsgivers lønnspliktsperiode ved permittering fra 5 til 10 dager. Samtidig foreslås en innstramming av dagpengeperioden fra 42 til 26 uker. Sammen vil forslagene føre til oppsigelser og kompetanseflukt i mange bedrifter, uttaler Sverre A. Larssen, adm. direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Stortinget påla regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett på forsommeren å utarbeide et permanent permitteringsregelverk som fanger opp både konjunktur- og sesonghensyn. I en pressemelding konstaterer BNL med skuffelse at regjeringen tvert i mot bidrar til en forverring av ordningen. BNL setter sin lit til at den nye regjeringen bidrar til å snu forsøket på å stramme inn permitteringsreglene.

BNL er også skuffet over at veibevilgningene er foreslått 1 milliard lavere enn det som ble vedtatt i Nasjonal Transportplan.

– Bruker for mye for NHO
– Budsjettet fra den avgående regjering er for ekspansivt i det pressede arbeidsmarked vi nå er i ferd med å få. Bedriftene kan få regningen, gjennom økt rente og sterkere kronekurs, sier adm. dir. i NHO, Finn Bergsen jr.

Innretningen i budsjettet er NHO mer positiv til. Veksten i offentlige utgifter er fortsatt lavere enn veksten i norsk økonomi.

– Det er en god nyhet for næringslivet at det nå bevilges 650 millioner kroner mer til forskning, innovasjon og forenkling. Det er også bra at avskrivningsreglene forbedres, sier NHOs adm. direktør, Finn Bergesen jr.
Han mener formuesskatten på arbeidende kapital skulle vært foreslått fjernet i dette budsjettet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *