Høyeste nivå noensinne

Investeringer i nye bygg og anlegg, samt renovering og vedlikehold, er nå på det høyeste nivå noensinne. Aktiviteten i byggenæringen øker i år med 6 prosent. Økningen i fjor var på 9 prosent, men for boligbyggingen vil aktiviteten gå noe ned i 2006 og 2007, tror Byggenæringens Landsforening (BNL).

BL og Prognosesenteret AS la i dag fram prognoser for bygg- og anlegg 2005-2007. Økt aktivitet i anleggsnæringen fører til at den samlede aktiviteten de kommende to år vil holde seg på dagens nivå.

Mett på dyre boliger
Metningstendenser for boliger med høy standard er årsaken til en noe lavere, men fortsatt høy aktivitet i boligbyggingen også neste år og i 2007. Tomtemangel i sentrumsnære strøk demper også byggetakten.
Mens det i år vil bli igangsatt rundt 30.000 boliger, reduseres antallet til 28.000 i 2006 og 27.000 i 2007. Med så høy boligbygging, vil trolig prisnivået bli dempet.

Flere hytter
Også innen hyttebyggingen kan veksten stoppe opp enkelte steder, etter en oppgang på 10 prosent fra i fjor til i år. I år vil det bli bygget mer enn 500.000 hyttekvadratmeter.
Gode tider fører til høy etterspørsel etter næringsbygg, særlig kontor- og industribygg. Her er det ventet en vekst også i 2006 og 2007. Varehandelen kommer etter, og den offentlige byggevirksomheten holder seg høy.
– Det er fortsatt gode tider i bygg og anlegg, konstaterer Sverre Larssen, administrerende direktør i BNL.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *