IA-målet nådd i bygg og anlegg

Målet i avtalen om et inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, om 20 prosent reduksjon i sykefraværet er nådd i bygg- og anleggsbransjen. Gjennomsnittlig for hele året 2004 ble det totale fraværet redusert med 20.2 prosent sammenliknet med året før.

I fjerde kvartal 2003 lå samlet fravær i bygg og anlegg på 8,9 prosent. I fjerde kvartal i fjor hadde fraværet falt til 6,4, en reduksjon på 27,6 prosent.

– Det betyr at man allerede har et utgangspunkt som vil gi betydelig nedgang i sykefraværet fra 2004 til 2005. IA-målet om 20 prosent nedgang i sykefraværet fra 2001 er for NHO-bedrifter totalt sett allerede nådd for store grupper arbeidstakere, sier administrerende direktør Finn Bergesen jr.

Det er det legemeldte fraværet utover 3 dager som faller, mens egenmelt fravær ligger stabilt i underkant av en prosent. legemeldt fravær utgjorde 7,8 prosent i første kvartal 2003. I tilsvarende periode i fjor var det legemeldte fraværet 5,4 prosent, eller 31,1 prosent lavere enn året før.

Bygg og anlegg nærmere seg nå gjennomsnittet for fravær i NHO-bedrifter. I 2004 lå det på 6.0 prosent, mens bygg og anlegg kom ned i 6,3 prosent. Dermed er dette sektoren som har hatt den største reduksjonen i sykefraværet fra 2003 til 2004.

Andre årsaker
Både finansminsiter Per-Kristian Foss og tidligere statsråd Victor D. Norman tviler på at IA-avtalen er årsaken til det reduserte fraværet. Foss peker på innstrammingene i sykemeldingsrutinene so men viktig faktor, mens Norman hevder at det er like stor nedgang i sykefraværet i bedrifter uten IA-avtale.

NHO-president Erling Øverland tilbkeviser dette og mener NHOs statistikk også omfattende 2004, viser at IA-bedriftene har hatt en større reduksjon i sykefraværet enn bedrifter uten slik avtale.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *