Erna satser sterkere på miljø

Med en ny miljøhandlingsplan ønsker kommunalministeren å redusere energibruken, bygge sunnere boliger og andre bygg, redusere byggavfall og få en bedre forvaltning av bygninger. Planen gir støtte til blant annet et nytt miljøsekretariat i næringen.

Miljøhandlingsplanen som ble lagt fram rett før påske inneholder mer enn 75 statlige tiltak som skal stimulere til miljøvennlige boliger og bygg.

Tiltakene i planen omfatter alt fra økonomisk støtte til forsøksprosjekter, videreutvikling av juridiske virkemidler, støtte til forskning og utredning, kunnskapsformidling og informasjon.

Blant tiltakene som får støtte, er det nye miljøsekretariatet i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen som er omtalt her tidligere. Sekretariatet legges til BNL (Byggenæringens Landsforening). Sekretariatet er lovt 1,5 millioner kroner i året de kommende fem åra.

Stillingen som leder er utlyst, og det har meldt seg fem søkere, opplyser fagsjef Rannveig Landet i BNL.

Husbankens nye grunnlån, som trer i kraft i løpet av dette året, er et av tiltakene skal få bransje og brukere til å satse mer på miljøvennlige boligløsninger, framgår det av en pressemelding fra kommunalminister Erna Solberg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *