Hjelper små til store felt

Sandnes: I snart ti år har byggevareleverandøren Optimera – tidligere Skårland – vært en viktig feltutbygger i Stavanger-området, uten selv å bygge et eneste hus. Med deres innsats har mindre byggefirmaer sluppet til på områder som ellers ville vært forbeholdt de større entreprenørene. Nå videreføres denne modellen til andre deler av landet.

Flere felt er bygd ut i Stavanger-området etter samarbeidsmodellen Optimera har utviklet. Det første var Frøystad gård med 163 enheter. Siden har det vært Forusstranda med 107 boenheter, Skadberg i Sola kommune med 500 og Smeaheia i Sandnes. Det siste er det desidert største, med 750 enheter. Det er utbygd over seks år og skal være ferdig utbygd i løpet av dette året. Ledelsen i Optimera er overbevist om at denne utbyggingen fikk kommunalt klarsignal nettopp på grunn av at mindre virksomheter fikk slippe til.

Boligfeltet Skadberg i Sola kommune er ett av feltene Optimeras kunder holder på å bygge ut.

Du bygger, vi leverer
Samarbeidsmodellen baserer seg på at Optimeras kunder slipper til på området som er skaffet og tilrettelagt av byggevareleverandøren. Ønsket er å stå for leveransene når kundene har jobb med å bygge, forteller tre representanter for byggevareleverandøren, daglig leder Knud Holm, prosjektleder Sverre H. Aanestad og Odd Bjarne Bjorland fra salgsavdelingen.
Store utbygginger involverer også større boligprodusenter. På Skadberg i Sola er eksempelvis Optimeras kunder tildelt 40 prosent av totalt 500 enheter, mens tre større utbyggere står for hver sine 20 prosent.
Denne måten å utvikle boligområder overføres nå til andre deler av Optimera-konsernet. Boligområder er under utvikling etter denne modellen i Lillehammer, Kristiansand og Bergen.

Enhetlig form
Selv om det er mange aktører involvert i en slik feltutbygging, skal resultatet være en enhetlig utbygging. En arkitekt blir engasjert, og det utarbeides retningslinjer for design som alle må følge.
Hustypene forhåndsgodkjennes slik at byggesaksbehandlingen kan gå raskere enn om husene ble bygd enkeltvis.
Firmaene må skolere sine ansatte dersom det er spesielle forhold ved de enkelte feltene. Som eksempel kan nevnes utbyggingen på Forusstranda som var spesielt tilrettelagt i samarbeid med Astma- og allergiforbundet.
I andre områder legges det til rette for oppvarming ved hjelp av gass, og eller det er lavenergihus som krever ekstra oppmerksomhet av de utførende.

Krevende langsiktighet
Feltutbygging krever store økonomiske ressurser og et langsiktig perspektiv. Hos Optimera sier de det er behov for å tenke 10 år framover i tid når de engasjerer seg i det som kan bli framtidige utbyggingsområder.
Underveis dukker det opp forskjellige krav som feltutvikleren må ta stilling til. Det kan være krav til veiløsninger, rundkjøringer og gang- og sykkelveier.

Godt kundeforhold avgjør
Hvem som skal slippe til i områdene som blir byggeklare etter denne modellen, avhenger av flere forhold, forklarer de tre fra Optimera:
Når tomtetildelingen skal skje, blir kundeforholdet lagt til grunn. For øvrig ser man på type boliger og de enkelte firmaenes spesialiteter og muligheter.
Firmaene engasjerer seg i varierende grad, fra noen få enheter til større deler av feltene. I utbyggingen av Frøystad gård, det første av de større feltene, var 26 aktører involvert.

Artikkelen er første gang publisert i Byggmesteren nr 8-04.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *