annonse

Vanntestet membran og unngikk skader

Klemringen ble byttet to ganger, og den ble fuget én gang, uten at det hjalp. Gjentatte vanntester av baderomsmembranen viste at det fortsatt var lekkasje. Etter det fjerde forsøket, viste det seg at den øvre delen av sluket var utett.

Les mer

Tømrerfaget gir mange muligheter

– For tømrere som har vilje og viser interesse for faget, er det mange muligheter, mener Steffen Dahlen, daglig leder i Norgeshus JOS Bygg AS i Eidsvoll.

Les mer

Gir viktig kunnskap videre

KLEPP: – Med Lindefjeldvinkelen ser du nøyaktig hvor du skal skjære taksperrene, sier byggmester Tom Rune Tjensvoll til de 30 tømrerlærlingene rundt ham.

Les mer

Å hogge ei dør

Slik produseres en labankdør til middeladergården Stiklastadir – fra skogen til tørking i tømrerhallen.

Les mer

Hogger bjelker som i Hollendertida

I «Hollendertida» fra 1500 opp til begynnelsen av 1900-tallet, ble mye tømmer eksportert blant annet til nederlandsk skipsbygging. Hvordan bjelker ble hogd til og hvilke redskaper som ble brukt til det, var tema i et håndverkerseminar i begynnelsen av april.

Les mer

Grunnmurselementer er lette å jobbe med

– De er ekstremt lette i vekt, og de er lette å sette riktig sammen til en grunnmur, oppsummerer tømrermester Joakim Wiik og murer Kjetil Dahlen erfaringene med grunnmurselementer i EPS.

Les mer