Matilde besto svenneprøven til meget godt

Matilde Eystø (20) fikk en krevende oppgave til svenneprøven, men klarte den med glans. Hun besto til meget godt, og får ros av prøvenemnda.

Fortjent heder og ære til brubyggerne

Håndverkerne i Dovre Handverkssenter fikk stor applaus og heder da den nye fagverksbrua Skolmen bru ble offisielt åpnet i Dokkajuvet lørdag.

Markus besto sjelden svenneprøve meget godt

Tømrersvenn Markus Klubnes (20) fra Hølen har vært lærling i tømrerfaget med fokus på bygningsvern hos Follo Museum (MiA). På svenneprøven løste han tradisjonelle oppgaver som «vanlige» lærlinger ville fått trøbbel med.

Halvparten av kledningsborda blir høvlet feil

– Det er ille at halvparten av det som selges som kledning i vanlig byggevarebutikker, er feilvendt, det har høvlet margside, fastslår sagbruker Thorleif Søfferud.

Alt i et prosjekt på Kjelsåstoppen

– Her splitter vi fjell og støper, river, bygger tilbygg og rehabiliterer, sier tømrerbas Sebastian Kollerøs og tømrer Trym Nygaard Løken.

Byggfagelever lagde sperrebind til fagverksbrua

Elevene i en byggfagklasse på Lillehammer videregående skole er heldigere enn de fleste. De har lagd sperrebind til taket som skal dekke den nye fagverksbrua ved Dokka.

Marius gir sin gode læretid videre

Tømrer Jonny Kjeverud jobbet hardt for at Marius Skivenes skulle ta svennebrevet. Åtte år senere er det Marius som veileder en av Nordboligs tømrerlærlinger på Hamar.

Spennende skoletime i 10 etasjes kontorbygg

Omvisning i det som hevdes å være Nordens mest bærekraftige kontorbygg ble et kjærkomment avbrekk for åtte fagskolestudenter i bygg onsdag.