Per-Willy Færgestad demonstrerer ofte høvling av profillister som her på Norsk Folkemuseum i mai 2019.

Hulkillister er en kalender verdt

Fasadene i eldre hus er ofte pyntet med hulkillister over hoveddør og vinduer. Men de profilerte listene er en oversett detalj.

Nå vil lokale bygningsvernere i den lille trehusbyen Drøbak ha de profilerte listene fram i lyset. I en kalender for neste år forteller de om hulkillistene og viser bilder av en rekke eksempler som er å se på hus rundt om i byen ved Oslofjorden.

– Folk tenker ikke over disse detaljene i det daglige, så med kalenderen vil vi vise noe av det de kan se etter neste gang de går forbi godt bevarte hus fra 1700 og opp mot 1900-tallet, sier tømrermester og bygningsverner Per-Willy Færgestad.
Han er seniorrådgiver i Akershus Bygningsvernsenter og er levende opptatt av restaurering. Sammen med Jan-Kåre Øien er han ansvarlig for Verneforeningen Gamle Drøbaks kalender for det kommende året – som de har vært i 25 år tidligere.

I 2024-kalenderen vises bilder av hulkillister på enkelte hus i Drøbak ved siden av en beskrivelse av hulkillistenes opprinnelse og historie.

Detaljer, gammelt og nytt

– Kalenderen legger vi alltid opp med to temasider i innledningen og så følger selve kalenderen som alltid har to sider for hver måned med bilder og historie om bygninger og deler av bymiljøet. Det er alltid ett stort historisk bilde og ett eller flere nyere fra samme hus eller område for at folk skal kjenne seg igjen, forklarer han.
­– Temaene vi tar opp handler om ulike bygningsdetaljer som vi mener folk bør være oppmerksomme på. Tidligere har det vært gjerder, smijern, hengsler, murer, porter, dører og vinduer.

Stammer fra Egypt

– Og så hulkillistene?

– Ja, de er ofte oversett, men er en viktig detalj! Opprinnelsen er faktisk fra 600 år før vår tidsregning. Hulkillistene med staff – kantlista – kommer fra Egypt. Der ble de hogd i stein. Her hjemme ble de populære i gode tider for trelasteksport. I Drøbak var det god tilgang på treverk, dermed en mulighet til å forme profilene. Som oftest ble det brukt ett emne som ble grovhogd før den ble høvlet ned til ønsket profil.

Kalenderen viser eksempler og angir gateadresse så folk kan gå ut og se dem selv.

En del av helheten

– Bygningsdetaljene må få større oppmerksomhet som en viktig del av helheten, mener Færgestad.

Han sammenligner med hvor viktig vi synes detaljene er på en bil.

– Får du den tilbake fra en oppretting og det reparerte ikke har samme farge, forlanger du å få den omlakkert. Sånn burde det være med rehabilitering og restaurering av bygninger også. Om noe blir byttet, må vi få tilbake detaljene. Det håper vi kalenderen kan skape forståelse for, sier han.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *