Løsningen er tatt i bruk på nullutslippsbygget Fantoftparken i Bergen. (Foto: Superwood)

Ny limtreløsning for bærende konstruksjoner

Superwood og Lilleheden har utviklet den første limtreløsningen som er godkjent for utendørs bærende konstruksjoner.

Bak nyheten står limtreprodusenten Lilleheden i Hirtshals og tre- og fasadekledningsprodusenten Superwood i Hampen, som har gått sammen om utviklingen av det nye produktet kalt Superwood Lilleheden Limtre.
De to trevirksomhetene Lilleheden og Superwood har slått sine kjernekompetanser innenfor henholdsvis limtre og gjennomimpregnering sammen, og det har det kommet litt av en nyhet ut av. De to virksomhetene lanserer nå et gjennomimpregnert limtreprodukt som er godkjent for bruk i utendørs bærende konstruksjoner uten ytterligere trebeskyttelse – noe som tidligere kun har vært forbeholdt limtreløsninger innendørs.
Hans Henrik von Platen-Hallermund (til venstre) og Ole Dalgsgård Nielsen. (Foto: Superwood)
– Vi er veldig glade for samarbeidet med Superwood og for at vi endelig kan presentere vårt nye felles produkt Superwood Lilleheden Limtre. Lilleheden har produsert konstruksjonslimtre i mer enn 90 år, og årsaken til at vi har kommet så langt, er at vi kontinuerlig utvikler produksjonsmetodene våre – blant annet i samarbeid med andre dyktige aktører i treindustrien. Det er samarbeidet med Superwood et godt eksempel på, og vi er stolte over å kunne presentere en helt ny løsning for utendørs bærende konstruksjoner, sier Hans Henrik von Platen-Hallermund, administrerende direktør i Lilleheden.

Impregneringsmetoden opprettholder treets styrkeegenskaper

Ofte vil prosesser og modifiseringer svekke styrkeegenskapene i treet, og derfor har det ikke tidligere vært mulig for Lilleheden å tilby impregnert konstruksjonslimtre i gran. Superwood har imidlertid klart å endre på dette, for som de eneste i verden kan de gjennomimpregnere grantre uten å svekke treets styrkeegenskaper.

– Superwood er de eneste i verden som kan gjennomimpregnere grantre, noe som gjør det nye limtreproduktet vårt egnet til bruk i bruksklasse 3 i henhold til DS/EN 335, noe som betyr at treet kan brukes på steder hvor det blir eksponert for vind og vær. Vi bruker en spesiell metode til gjennomimpregneringen. Den trenger inn hele veien gjennom grantreets tverrsnitt og etterlater ca. 120 gram trebeskyttelsesmiddel per kubikkmeter – nok til å mangedoble treets holdbarhet, og det skjer samtidig uten å fukte treet, sier Ole Dalsgård Nielsen, administrerende direktør i Superwood, og fortsetter:

– Dette har selvfølgelig en positiv innflytelse på den produktspesifikke EPD-en som vi har fått utarbeidet for å gjøre det så enkelt som mulig for entreprenører og byggherrer å inkludere limtre i LCA-beregningene sine. Vi har allerede levert det nye limtreproduktet til konstruksjoner flere steder i Skandinavia, der det har gitt gode resultater – og prosjektkundene våre har tatt svært godt imot produktet. Nå er vi klare til å gå bredt ut med produktet hos forhandlerne våre i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, der vi håper at det vil bli like godt mottatt.

Nye estetiske muligheter i bærende konstruksjoner

Til limtrekonstruksjonene utendørs benytter Lilleheden grantre fra de nordlige delene av Skandinavia. Der vokser granen sakte slik at den oppnår den høye tettheten og styrken som er nødvendig i produksjonen av limtre.

– Til tross for limtreets høye styrke og utstrakte bruk i bærende konstruksjoner, har det tidligere vært nødvendig å beskytte det ved utendørs bruk. Gjennomimpregneringen betyr imidlertid at limtreet ikke trenger å beskyttes med for eksempel klimaskjerm eller maling. Det gir nye estetiske muligheter som vi mener det er behov for i en tid da bygging med bærende konstruksjoner i tre er på fremmarsj, sier Hans Henrik von Platen-Hallermund.

Hans Henrik von Platen-Hallermund legger til at Lilleheden og Superwood likevel anbefaler endetreforsegling og løpende vedlikehold som for alle andre konstruksjoner.

Superwood Lilleheden Limtre vil bli solgt av Lilleheden og Superwood gjennom forhandlere over hele
landet.

 

 

SUPERWOOD LILLEHEDEN LIMTRE
Et nytt samarbeid har sett dagens lys. Sammen kan vi tilby sterke og flotte limtreløsninger for utendørs bærende konstruksjoner.
Treverket er gjennomimpregnert, noe som forlenger holdbarheten markant og beskytter mot råte og trenedbrytende sopp uten å svekke treets styrkeegenskaper.
Superwood Lilleheden Limtre leveres med produktspesifikke EPDer, CE-merking, og treverket er fra PEFC-sertifiserte skogbr

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *