Styreleder Trude Knutzen Knagenhjelm, Randi Berit Sjølie og generalsekretær Ola Harald Fjeldheim i Fortidsminneforeningen. (Foto: Fortidsminneforeningen)

Randi Sjølie hedret med Urnesmedaljen

Tømrer og arkitekt Randi Sjølie fra Vadsø i Finnmark er tildelt Urnesmedaljen, Fortidsminneforeningens høyeste utmerkelse for innsats for kulturminnevernet i Norge.

– Randi Sjølie har gjort en stor og betydningsfull innsats for den samiske bygningsarven gjennom sin deltakelse i forvaltning, formidling og forskning, og vi mener at hun kvalifiserer til Fortidsminneforeningens høyeste utmerkelse, Urnesmedaljen, heter det i begrunnelsen til Fortidsminneforeningen.

Kulturverner for samiske bygg og kulturminner

Randi Berit Sjølie f. 28. mai 1945 har i mange år vært medlem i Fortidsminneforeningen. Hun er en kulturperson med mye engasjement og mange jern i ilden. Hun har et dypt engasjement for kultur i sin brede form; kunst, kulturminner, musikk, grønne lunger, fellesarealer, og frivillig arbeid. Randi har gjort utallige dugnadstimer for sine omgivelser, med en stor innsats.

I 1971 flytta hun til Vadsø, og begynte sitt arbeide med samisk kulturminnevern.

– Randi Sjølie har gjort en stor og betydningsfull innsats for den samiske bygningsarven gjennom sin deltakelse i forvaltning, formidling og forskning. (Foto: Fortidsminneforeningen)

I mer enn 30 år har Randi vært opptatt av å dokumentere de mange forskjellige typer samiske bygg som er i hele landet. Hun har fotografert og tatt bilder som kan fortelle noe om variasjonen i samisk byggeskikk, gjennom de siste århundrer. Gjennom bilder og foto har hun vært opptatt av byggtekniske detaljer, for å kunne vurdere bygg, der hun ser etter byggets stemning.

Hun er utdannet arkitekt og snekker og har kombinert det praktiske og teoretiske både på arbeid og på fritid. I sitt arbeid som kulturminnebyråkrat, som hun selv sier det, har hun jobbet med kulturminner, først hos Fylkeskommunen, så på Sametinget i over 15 år.

Sjølie har reist mye i fylket og i hele landet, og en av hennes største oppgaver har vært som leder for det forberedende arbeidet til Sametingets prosjekt med å kartlegge og lage en verne- og forvaltningsplan for samiske bygg. Dette landsdekkende prosjektet kom i gang i 2012, og arbeidet vil være grunnsteinen i all fremtidig forvaltning av samisk bygningshistorie.

Videre har Randi hatt et særskilt engasjement for Skoltebyen, et skoltesamisk kulturmiljø i Neiden, og hun var en pådriver for utviklingen av forvaltningen av dette området, skriver Fortidsminneforeningen.

Sjølie har også vært med på å restaurere to av Vadsøs historiske kulturbygg; Tuomainengården og Gjesteatelieret.

I mange år var Randi Sjølie den eneste av Sametingets ansatte som jobbet spesifikt med bygningsvern, og hun var en ressurs som kom hele Sápmi til gode. Hun har gjort en stor innsats for å lære seg nordsamisk, og med å registrere og ta i bruk samiske ord og begreper innenfor bygningsfaget.

Hun har bidratt med forskning på temaet samisk byggeskikk og lagt ned mange års frivillig innsats i Fortidsminneforeningen, Historielaget og Vadsø Kunstforening.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *