SmartTune vil bidra til flere energieffektive bygg i fremtiden, sier Nicolai Dirdal, CEO i Simien AS og Christoffer Hernæs, CDO i Skanska Norge AS. (Foto: Simien AS)

SmartTune skal energiovervåke og driftsoptimalisere bygg

Skanska Norge AS, Piscada AS og Simien AS inngår strategisk samarbeid og etablerer det nye selskapet SmartTune AS.

SmartTune skal tilby fremtidsrettede løsninger for overvåking og optimalisering av energibruk i bygninger, skriver partnerne i en pressemelding.

Nytt steg for energieffektivisering

Formålet med SmartTune er å lukke gapet mellom den prosjekterte energiytelsen og den faktiske ytelsen til et bygg, også kalt «the energy performance gap». Ved hjelp av skybaserte simuleringer i sanntid og avansert maskinlæring hjelper SmartTune byggeier til å forstå hvor og hvorfor dette gapet oppstår. Denne informasjonen er viktig for å kunne gjøre tiltak som optimaliserer energiytelsen, bedrer inneklimaet og reduserer driftskostnadene i hele byggets levetid.

– Vi ser frem til å kunne hente ut kommersiell effekt gjennom å ta SmartTune videre fra et forskningsprosjekt til et etablert selskap sammen med våre partnere Piscada og Simien. Det er summen av de tre partenes unike kapabiliteter som gjør det mulig å realisere det kommersielle potensialet sier Christoffer Hernæs, CDO i Skanska, og styreleder i det nyetablerte selskapet.

– Å investere i innovative programvareselskaper med tydelige mål om å skape en mer effektiv og bærekraftig byggebransje er kompletterende for vår kjernevirksomhet. Samarbeidet gir oss en unik mulighet til å bruke vår bransjekunnskap i utvikling av avanserte digitale løsninger som bidrar til flere energieffektive bygg i fremtiden, sier Hernæs.

–  For Piscada er dette en fantastisk mulighet til å utvide vårt tilbud innen energistyring, sier Torgeir Pedersen, CEO i Piscada.

– SmartTune er en fantastisk mulighet til å utvide vårt tilbud innen energistyring, sier Torgeir Pedersen, CEO i Piscada.

– Ved å kombinere våre skybaserte løsninger med Skanskas bransjeerfaring og Simiens avanserte analyser, kan vi tilby noe helt nytt til markedet. Omsatt til energi, har byggeier fått et lavere energiforbruk i bygget sitt enn hva som har vært mulig tidligere. Dette som følge av mer innsikt i hvordan bygget fungerer og dermed bedre forutsetninger for å kunne «tune inn» bygget, sier Pedersen.

Simien ser også store fordeler ved samarbeidet. Selskapet vil i begynnelsen stå for den daglige driften i SmartTune og inneha rollen som teknisk prosjektleder.

–  Vår ekspertise innen maskinlæring vil spille en sentral rolle i utviklingen av SmartTunes teknologi, sier Nicolai Dirdal, CEO i Simien. –  Vi har allerede installert en tilbakemeldingsmodul i signalbygget Vertikal Nydalen. Denne gir eierne svar på brukernes inneklimaopplevelser. Kombinert med simuleringsdata fra vårt beregningsprogram Simien PRO og reelle klima- og driftsdata fra Piscada, får vi et samlet datagrunnlag som analyseres i sanntid. Dermed har vi et unikt grunnlag for lære mer om bygget og optimalisere energibruken, avslutter Dirdal.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *