Fra venstre malermester Petter Skovholt, tømrermester Pål Øye, byggmester Åsmund Østvold, byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) i Oslo kommune, direktør Robert Steen i Bygghåndverk Norge, blikkenslagermester Jarle Kristiansen og murermester Rune Borgersen. (Foto: Byggmesteren)

Morgenmøte på rådhuset for Oslos håndverkere

– Hovedstadens seriøse håndverkere trenger avklaring av byggeforbudet, spissing av Oslomodellen, økt satsing på lærebedrifter og rimelig parkering for yrkesbiler i sentrum. Da kan vi bygge en bedre by sammen, sier mesterne i Bygghåndverk Norge til byrådsleder Eirik Lae Solberg.

– Mange håndverksbedrifter i Stor-Oslo har for lite å gjøre nå. Vi har den verste krisa siden 90-tallet, sier byggmester Åsmund Østvold på morgenmøtet i Oslo rådhus.

Les også: Håndverkerne og Høyre møtes før kommunevalget i Oslo og Flere kommuner gir råd og støtte til strømsparing i bygg

Kommunale tilskudd til Enøktiltak i Oslo?

Håndverkerne vil gjerne ha kommunen til å skape mer etterspørsel etter håndverkstjenester i privatmarkedet.

– Vi håper at Norges største kommune vil vurdere å innføre tiltak som kan gi mer aktivitet for håndverkere på kort sikt. Boligeiere vil spare strøm og håndverkerne har masse kapasitet. Om kommunen innfører tilskudd til enkle Enøktiltak som skifte av vinduer, ville det gitt flere jobber og spart energi, sier direktør Robert Steen i Bygghåndverk Norge.

Oslo rådhus får nye vinduer i disse dager for å spare energi. Et kommunalt tilskudd til bytte av gamle vinduer og andre Enøktiltak i eksisterende boliger vil gi økt aktivitet for flere av hovedstadens håndverkere. (Foto: Byggmesteren)

– Jeg avgjør ikke dette over bordet, men jeg synes det er et spennende forslag som vi vil se nærmere på, svarer Lae Solberg.

Oslo kommune tilbyr allerede en rekke klimatilskudd til tiltak som ladeinfrastruktur i dag. Årlig legges det inn 120 millioner i kommunens Klimafond og Høyre har i 2024 lagt til ytterligere 100 millioner kroner i fondet. I et tidligere budsjettforslag har Høyre foreslått at Klimafondet skal gi tilskudd til arbeider som etterisolering (10 prosent), bytte av vinduer og dører (20 prosent), kartlegging av energibruk og varmepumper. Støtteordningene skal være enkle og automatiske, slik at boligeiere kan stole på dem over tid.

– Bransjene trenger aktivitet og etterslepet på vedlikehold er enormt. Her kan Oslo kommune oppnå store resultater med små tilskudd, sier Steen. (Foto: Byggmesteren)

Til høsten skal bruken av Oslos Klimafond og eventuelle nye støtteordninger bestemmes. Om Oslo lanserer tilskuddsordninger for enkle Enøktiltak blir de ikke alene. I dag har minst 120 kommuner etablert lignende ordninger for lokale boligeiere som vil energirehabilitere.

Forbud og byggesaksbehandling bremser boligbyggingen

Håndverkerne i Oslo lurer på hvordan byrådet vil forbedre byggesaksbehandlingen i kommunen.

– Byrådet jobber med å forenkle regelverket for behandling av byggesaker og vi omorganiserer Plan- og bygningsetaten for å få opp reguleringstakten. Nå ser vi saksbehandlingstider på seks år. Det må vi gjøre noe med, for målet er å få flere byggeklare tomter i Oslo, sier Lae Solberg på morgenmøtet.

– Kan Oslo kommune tenke seg å lage en «hurtigkasse» for byggesaker som ikke søker dispensasjon? Og kan dette tiltaket driftes av private krefter, innleid av Oslo kommune? spør Østvold.

– Det har vi ikke vurdert. Det er mye ressurser i Plan- og bygningsetaten. Foreløpig mener vi at saksbehandlingstiden kortes ned ved at vi bearbeider regelverket og forbedrer organiseringen, svarer Lae Solberg.

Alle på morgenmøtet håper at det midlertidige byggeforbudet i Oslos småhusområder avvikles så fort som mulig.

Det er gått nesten to år siden byggeforbudet på 28.000 eiendommer i Oslo ble innført, forut for en ny reguleringsplan. Da planen endelig ble vedtatt av bystyret, kom NVE med innsigelser fordi de mener faren for flom og skred ikke var godt nok vurdert. Siden oktober har Kommunaldepartementet så «hastebehandlet» plansaken som mange huseiere og håndverkere venter på.

– Jeg har en tydelig oppfordring til regjeringen. Det er å skjære igjennom og sørge for at småhusplanen blir godkjent. Sånn at vi kan komme i gang med å få opp aktiviteten i de områdene, sier byrådsleder Lae Solberg.

Lærebedrifter i Oslomodellen og Fair Play Bygg

Oslo kommune har siden 2017 benyttet Oslomodellen i sine kontrakter innen bygg og anlegg. Her krever kommunen at 10 prosent av alle arbeidede timer skal utføres av lærlinger og at 50 prosent av arbeidede timer skal utføres av fagarbeidere.

Byrådsleder Lae Solberg lurer på om håndverksbedriftene er fornøyd med Oslomodellen.

– Kravene har fått effekt ute på de store byggeplassene. Men for våre medlemmer, små og mellomstore lærebedrifter, har ikke Oslomodellen gitt store utslag eller flere lærlinger. Det skyldes nok at bedriftene i Bygghåndverk Norge som regel har lærlinger og 100 prosent faglærte, svarer Åsmund Østvold.

– Vi har arbeidet på flere store prosjekter for kommunen, som nye Tøyenbadet. Jeg tror Oslomodellen vil ha godt av en spissing – at det heller kreves lærlinger i alle håndverksfagene enn at man bare oppfyller prosentkravet, sier murermester Rune Borgersen.

– Oslomodellen er vel ment og fungerer. Men det er en uting at lærebedrifter bøtelegges om det mangler en time utført lærlingarbeid i et prosjekt. En del arbeider egner seg ikke for lærlinger og da må kommunen heller se på at de har gode lærebedrifter inne, enn at de skal straffes, sier murermester Rune Borgersen. (Foto: Byggmesteren)

Håndverkerne i Oslo tror ikke det er blitt mindre arbeidslivskriminalitet i byggebransjen.

– Byggeplasser med ordentlige skilt og stillas får tilsyn. Mens de uten, slipper unna. Det er ganske frustrerende, sier byggmester Pål Øye.

Malermester Petter Skovholt merker konkurransen fra useriøse firmaer.

– Vi er nøye på arbeidstidsbestemmelsene våre og gir bare overtid til våre håndverkere når det er innafor. Men gutta fristes stadig av konkurrenter der de kan «jobbe fritt» og tjene så mye de vil. Tror de.

Bygghåndverk Norge håper at Oslo kommune vil omgjøre sin beslutning om å kutte støtten til Fair Play Bygg Oslo og omegn i årets budsjett.

– Oslo kommune er en stor innkjøper og trenger innspillene fra Fair Play Bygg om kriminelle aktører, som også er inne i offentlige kontrakter på flere områder. Å spare 600 000 kroner her, vil ikke lønne seg. Vi foreslår at byrådslederen tar et møte med Fair Play Bygg om det viktige arbeidet deres og hvilke aktører de følger med på i Oslo, sier Robert Steen til Lae Solberg.

Sliter med det grønne skiftet

Å kjøre varebil til byggeprosjekter i Oslo blir stadig vanskeligere og dyrere.

– Yngre håndverkere har ikke lenger råd til å bo i Oslo eller en elbil med stor rekkevidde. Vi har en kar som pendler inn til byen helt fra Hønefoss. Når du først finner parkering for vanlig varebil, koster det store summer som vi ikke kan kreve at kundene betaler, sier malermester Petter Skovholt.

Flere av mesterne velger nå bort jobber i Oslo om parkeringen ikke kan løses.

– Det går med veldig mye arbeidstid på å finne parkeringsplass samt flytte bilene frem og tilbake. Her må det gå an å se til andre storbyer og legge bedre til rette for håndverkerbiler, sier blikkenslagermester Jarle Kristiansen. (Foto: Byggmesteren)

Byrådet har bestemt at det skal være enklere for håndverkere å parkere i byen. Bygghåndverk Norge ønsker et parkeringsbevis til håndverksbiler.

– Noen av partiene på rådhuset er ikke begeistret for bilparkering i det hele tatt. Men i byrådet er vi enige om at vi må finne smidigere og bedre løsninger for varelevering og håndverksparkering. Nå er jeg interessert i hvordan dette løses andre steder. Kan vi kopiere en vellykket ordning for parkering fra en annen kommune, kan dette løses fortere, sier Lae Solberg.

– Stavanger har innført en egen kode for håndverkere på parkeringsplasser som gir reduserte satser. Vi vet at større byer som Bergen, Trondheim og Tromsø også har samme problem i sine sentrum. Sammen burde dere finne en løsning som lar håndverkere parkere og jobbe der de må, uten å bli ruinert og miste verdifull arbeidstid, sier direktør Robert Steen i Bygghåndverk Norge.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *