Tette trehus er spesielt utsatt for brann. Brannsikring av tette trehusmiljøer er en av Riksantikvarens tilskuddsordninger.

Riksantikvaren frykter at vernede bygg ikke får nødvendig sikring

Usikker økonomi kan holde igjen eiere fra å investere i nødvendig sikring av vernede bygninger, frykter riksantikvaren.

– Vi vil følge med på utviklingen i søknadsmengden, fordi det vil være bekymringsfullt dersom eiere nå ikke har råd til å sette i stand sine kulturminner. På sikt kan vi i verste fall se at kulturminner går tapt, sier riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding.

Hun uttrykker bekymringen idet søknadsportalen Digisak nå åpner for tilskuddssøknader med søknadsfrist 1. november.

 

Potten ligger i statsbudsjettet

Tilskuddene gjelder for alle privatpersoner og organisasjoner som eier freda bygg, anlegg og fartøy. Søknadene går til fylkeskommunene, som deretter får midler av Riksantikvaren. Hvor stor potten blir for 2024, er avhengig av statsbudsjettet. Forslag til statsbudsjett kommer 6. oktober.

 

Tilskudd til vedlikehold

– Tilskuddene har stor effekt for godt vedlikehold, og vi vet at eierne ønsker å ta vare på sine bygninger og båter, sier Geiran. – Mange gode krefter vil kulturminnene våre vel, og dyktige eiere og gode håndverkere gjør en kjempeinnsats for å ta vare på vår felles kulturarv. Kulturminner i god stand skaper også stolthet i nærmiljøet og hos eiere.

 

Dekker merkostnader

Gjennom tilskuddene får eierne hjelp til antikvariske merkostnader for å sette i stand freda bygg. Dette er ekstrakostnader som kommer av krav til for eksempel tradisjonelle metoder og materialer og bruk av håndverkere med spesiell kompetanse, slik at arbeidet blir gjort i tråd med antikvariske retningslinjer. Eieren står for resten av kostnadene.

Fylkeskommunene har påpekt til Riksantikvaren at den vanskelige økonomien generelt i samfunnet kan ha hatt betydning for hvor mange som har hatt mulighet til å planlegge prosjekter.

 

Flere burde søke

I fjor gikk antallet søknader ned på flere tilskuddsordninger. Fylkeskommunene rapporterer at det i stor grad er de samme som søker om tilskudd år etter år. Fylkeskommunene jobber med å motivere flere til å søke. For eksempel kunne 1 225 private eiere i Oslo ha søkt om tilskudd til fredede bygg, men i siste runde fikk Oslo bare inn 10 søknader på denne ordningen. De lave søknadstallene i Oslo har vart i flere år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *